WP1 - Podstawowe obserwacje oraz modelowanie obecnego stanu oceanów

logo   Norwegian Institute for Water Research (NIVA)   Richard Bellerby
Norwegian Institute for Water Research
Thormøhlensgate 53 D
NO-5006 Bergen
Email: richard.bellerby@niva.no
WP1 składa się z sześciu głównych zadań:
  1. Utworzenie zintegrowanej bazy danych zawierającej dane hydrologiczne, biologiczne i geochemiczne.
  2. Zainicjowanie analizy kontroli pozyskanych danych.
  3. Wygenerowanie na bazie danych zebranych na potrzeby projektu POL-NOR map GIS ukazujących hydrologię, poziom biogenów i strukturę węglanów wzdłuż gradientu głębokości w wyselekcjonowanych rejonach co pozwoli na identyfikację kluczowych czynników kontrolujących wahania tychże czynników.
  4. Walidacja danych poprzez model.
  5. Walidacja wyników wygenerowana przez model z użyciem rzeczywistych danych i analiza otrzymanych wyników odnoszących się do węglanów;
  6. Optymalizacja wyników i ich transfer na potrzeby WP4.
Ich realizacja pozwoli opisać współczesną hydrografię badanego obszaru, poziom biogenów oraz parametry węglanowe mas wodnych (CT, At, pCO2, pH). Uzyskane wyniki pozwolą ocenić regionalną, sezonową, a nawet między letnią zmienność, jak również tempo zachodzących zmian w wartościach temperatury, zasolenia, biogenów, produkcji pierwotnej i zakwaszenia oceanów. Pomimo, że zadanie WP1 będzie trwało 36 miesięcy, większość wyników i celów, w tym mapy GIS aktualnego stanu fizycznego i biogeochemicznego oceanu, będą przygotowane w ciągu pierwszych dwóch lat trwania projektu.fot. P. Kukliński

fot. P. Kukliński

fot. P. Kukliński

fot. P. Kukliński