WP5 - Synteza wyników, transfer wiedzy oraz promocja projektu

logo Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences (IO PAN)   Joanna Piwowarczyk
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot
Email: piwowarczyk@iopan.gda.pl
WP5 składa się z ośmiu zadań:
  1. Koordynacja prac terenowych i zbioru danych.
  2. Wykonie strony internetowej projektu POL-NOR i jej aktualizacja w trakcie trwania projektu.
  3. Organizacja seminariów i spotkań roboczych.
  4. Zarządzanie uzyskanymi danymi i wszelkimi informacjami związanymi z projektem
  5. Stworzenie i wprowadzenie w życie transferu wygenerowanej wiedzy podczas trwania projektu do szerokiej rzeszy społeczeństwa z jednoczesnym wypracowaniem odpowiednich narzędzi do tegoż transferu.
  6. Zarządzenie administracją projektu.
  7. Monitorowanie rozwoju projektu.
  8. Pomoc i wykonywanie raportów finansowych i naukowych.
Jego głównym celem jest koordynacja badań, integracja wyników naukowych uzyskanych w ramach poszczególnych pakietach roboczych, a także prezentacja wyników potencjalnym użytkownikom oraz szerokiemu społeczeństwu. Przewiduje się, że głównym efektem tego pakietu roboczego będą artykuły naukowe składające się na specjalny zeszyt czasopisma naukowego.


fot. P. Kukliński

fot. P. Kukliński

fot. P. Kukliński

fot. P. Kukliński

fot. P. Kukliński

fot. P. Kukliński