Pracownicy

A_B dr Agnieszka Beszczyńska-Möller
kierownik Zespołu
e-mail: abesz@iopan.pl 
W_W prof. dr hab. Waldemar Walczowski
e-mail: walczows@iopan.pl
I_G dr Ilona Goszczko
e-mail: ilona_g@iopan.pl
A_P dr Agnieszka Promińska
e-mail: promyk@iopan.pl
A_B2 dr Anna Bulczak
e-mail: abulczak@iopan.pl 
D_R dr Daniel Rak
e-mail: daniyal@iopan.pl 
G_M mgr Małgorzata Merchel
(doktorantka SD IO PAN)
e-mail: merchel@iopan.pl 
A_G mgr Agata Grynczel
(doktorantka SD IO PAN)
e-mail: grynczel@iopan.pl 
P_W mgr Piotr Wieczorek
e-mail: wpeter@iopan.pl 
back