Pracownicy

A_B kierownik Zespołu
dr Agnieszka Beszczyńska-Möller
e-mail: abesz@iopan.gda.pl 
W_W dr hab. Waldemar Walczowski, prof. nadzw. IO PAN, e-mail: walczows@iopan.gda.pl
I_G dr Ilona Goszczko
e-mail: ilona_g@iopan.gda.pl
A_P dr Agnieszka Promińska
e-mail: promyk@iopan.gda.pl
A_B2 dr Anna Bulczak
e-mail: abulczak@iopan.gda.pl 
D_R dr Daniel Rak
e-mail: daniyal@iopan.gda.pl 
G_M mgr Małgorzata Merchel
(doktorantka SD IOPAN)
e-mail: merchel@iopan.gda.pl 
A_G mgr Agata Grynczel
(doktorantka SD IOPAN)
e-mail: grynczel@iopan.gda.pl 
P_W mgr Piotr Wieczorek
e-mail: wpeter@iopan.gda.pl 
back