Zadania badawcze

Morze Bałtyckie:

 • zjawiska mezoskalowe (fronty, wiry, prądy, itp.), ich pochodzenie, rozwój, charaterystyczne właściwości i wzajemne odziaływanie w morzu
 • dopływy wody pochodzącej z Morza Północnego do Morza Bałtyckiego, warunki transportu (ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Progu Słupskiego i Rynny Słupskiej), oddziaływanie na struktury pól termohalinowych w głębokich basenach Morza Bałtyckiego
 • mieszanie i transport wód pochodzenia śródlądowego w kierunku obszaru otwartego morza (Zatoka Pomorska i Zatoka Gdańska)
 • dopływ słonej wody, zima 2003 - zobacz szczegóły (ang.)

Bałtyckie dane CTD:

Morza Arktyczne:

Prąd Zachodniospitsbergeński:

 • struktura, dynamika i zmienność
 • warunki w warstwie Wody Atlantyckiej
 • transport objętości, zawartość ciepła i soli
 • prądy geostroficzne
 • zmienność międzyletnia
 • napływ ciepła do Oceanu Arktycznego poprzez Cieśninę Fram

Strefa wymiany pomiędzy Morzem Norweskim i Grenlandzkim a Morzem Barentsa:

 • reżim hydrologiczny i transport objetościowy wody
 • zmiany międzyletnie pól hydrofizycznych
 • formowanie gęstych wód

Front Arktyczny:

 • struktura termohalinowa i dynamiczna
 • zjawiska mezoskalowe - meandry i wiry
 • transport w poprzek frontu

back