Pamięci Jana

  MapArgo

  Z żalem informujemy, że dnia 12 listopada 2012 w wieku 75 lat zmarł nasz mentor i kolega profesor dr hab. Jan Piechura.

  Jan Piechura urodził się w 1936 roku. W roku 1959 ukończył studia wyższe i uzyskał tytuł magistra w zakresie oceanologii na Państwowym Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie. Stopień doktora otrzymał w roku 1965 na Wydziale Rybackim, Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Staż podoktorski odbył w Bedford Institute of Oceanography, Dartmouth, Kanada. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1973 roku na Wydziale Rybactwa Morskiego, Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. W latach 1983-1986 był przedstawicielem Polski w FAO-UNESCO. Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1991. Podczas wielu lat pracy zawodowej pełnił funkcje kierownicze w Państwowym Instytucie Hydrologiczno-Meteorologicznym w Gdyni (PIHM, obecnie IMGW) oraz w Zakładzie Oceanografii, Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. W latach 1991-2006 był kierownikiem Zakładu Dynamiki Morza, Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie.

  Profesor Jan Piechura był wybitnym europejskim oceanografem, specjalizującym się w oceanografii fizycznej. Jego zainteresowania badawcze skupiały się na dwóch akwenach: Morzu Bałtyckim i Oceanie Arktycznym. Jego prace znacząco poszerzyły wiedzę o dynamice wlewów z Cieśnin Duńskich do Bałtyku. Wyniki badań zawarte w ponad 60 publikacjach istotnie wpłynęły na rozwój wiedzy o zjawiskach wzajemnego oddziaływania morza i atmosfery, mieszania się mas wodnych oraz dostarczyły cennych danych empirycznych dla potrzeb modelowania zmian zachodzących w oceanie i klimacie.

  Ceniony na arenie międzynarodowej, profesor Jan Piechura powoływany był do składów członkowskich programów naukowych i grup ekspertów, takich jak: ASOF-N, DAMOCLES, IPY-CARE, EUROARGO, EUROFLEETS, ACSYS/CLIC czy CLIVAR. Powierzano Mu również funkcje kierownicze, jak np. funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu ArcticROOS, czy przewodniczącego komitetów konferencji: BSSC-2005, CBO oraz EURO-GOOS.

  Był członkiem-współzałożycielem takich przedsięwzięć jak: EUROGOOS, BOOS, Arctic-ROOS oraz współorganizatorem projektów badawczych: DIAMIX, eksperymenty AREX, AWAKE. Był bezpośrednim organizatorem i kierownikiem międzynarodowych Konferencji Oceanografów Bałtyckich oraz konferencji związanych z eksperymentami programu BALTEX. Pełnił także funkcję członka Prezydium Komitetu Badań Polarnych PAN oraz członka Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN.

  Dla naszego zespołu, profesor Jan Piechura pozostanie w pamięci przede wszystkim, jako kierownik naukowy wielu badawczych rejsów arktycznych "Oceanii". Zapamiętamy Go jako wyrozumiałego szefa, inspirującego współpracownika i doskonałego kolegę podczas wspólnych, naukowych podróży.


back