Rejsy

Rejsy bałtyckie RV Oceanii:

MapBaltic

Wyniki i informacje na temat rejsów bałtyckich - zobacz szczegóły

Rejsy arktyczne RV Oceanii:

MapArex

Pomiary arktyczne wykonywane są od 1987 roku, w ramach corocznych, letnich Eksperymentów Arktycznych IO PAN - AREX 1987-2018 w rejonie Mórz Nordyckich.

Raporty z rejsów zawierają wstępne wyniki pomiarów (w języku angielskim):

back