Realizowane projekty krajowe i zagraniczne

 • INTAROS - Zintegrowany Arktyczny System Obserwacyjny zobacz stronę projektu

 • DWINS - projekt NCN Preludium - Zmienność międzysezonowa właściwości oraz rozkładu wód głębinowych i pośrednich w Morzach Nordyckich zobacz stronę projektu

 • Projekt NCN Preludium - Struktura i dynamika warstw przydennych w rejonie Basenu Bornholmskiego, Rynny Słupskiej i Głębi Gdańskiej

 • AWAKE-2 - Badanie wzajemnych oddziaływań pomiędzy oceanem, lodem morskim i lodowcami w arktycznym układzie klimatycznym w rejonie Svalbardu zobacz stronę projektu

 • PAVE - Trasy transportu Wody Atlantyckiej do Oceanu Arktycznego: zmienność oraz wpływ na klimat i ekosystem zobacz stronę projektu

 • E-AIMS - Euro-Argo Improvements for the GMES Marine Service zobacz stronę projektu (ang.)

 • MIXAR - projekt NCN Preludium - Rola procesów mieszania i transformacji mas wodnych w wymianie masy i ciepła w obszarach granicznych prądów morskich Oceanu Arktycznego zobacz stronę projektu

 • GAME - Growing of the Arctic Marine Ecosystem zobacz stronę projektu

 • SIOS - Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System zobacz szczegóły (ang.)

 • CHEMSEA Celem projektu CHEMSEA jest umieszczenie na mapie i dokładna charakterystyka miejsc zdeponowania broni chemicznej w Morzu Bałtyckim oraz opracowanie wytycznych dotyczących postępowania majacego na celu zmniejszenie potencjanych zagrożeń dla środowiska i rybołówstwa, a także przygotowanie wspólnego planu działania w regionie w razie ewentualnych wycieków. zobacz stronę projektu (ang.)

 • SIDERI - Wzmocnienie wymiaru międzynarodowego infrastruktury badawczej Euro-Argo zobacz stronę projektu (ang.)

 • Argo Polska - Argo Polska jest częścią europejskiego komponentu Argo - światowego systemu obserwacji in situ globalnego oceanu przy użyciu pływaków - zobacz szczegóły

 • AWAKE - Polsko-Norweski projekt badający klimat i środowisko Arktyki w rejonie Mórz Nordyckich, Svalbardu i Grenlandii - zobacz szczegóły

 • Alkekonge - Polsko-Norweski projekt badający powiązania między środowiskiem fizycznym, bioróżnorodnością zooplanktonu i populacją alczyków Zachodniego Spitsbergenu - zobacz szczegóły

 • EUROFLEETS - Towards an Alliance of European Research Fleets - zobacz stronę projektu:

 • DAMOCLES Developing arctic modeling and observing capabilities for Long-term Environmental Studies - rozwijanie modelowania i możliwości obserwacyjnych dla długoterminowych badań środowiskowych w Arktyce - zobacz stronę DAMOCLESa: www.damocles-eu.org lub prezentację w formacie PDF dotyczącą naszego udziału w tym projekcie.

 • IPY-CARE Climate for Arctic and its Role for Europe (CARE) - Klimat Arktyki i jego rola dla Europy - europejski element Międzynarodowego Roku Polarnego - zobacz stronę projektu: www.ipy-care.org

 • iAOOS The integrated Arctic Ocean Observing System - zintegrowany system obserwacji Oceanu Arktycznego - plan obserwacji, które mają zostać wykonane w ramach dwóch projektów: AOSB i CliC podczas Miedzynarodowego Roku Polarnego - zobacz szczegóły

 • ASOF-N Arctic-Subarctic Ocean Flux Array for European Climate: North - schemat strumieni oceanicznych w rejonie arktycznym i subarktycznym i jego wpływ na klimat Europy - część północna. Zobacz stronę projektu

 • SBI Western Arctic Shelf Basin Interactions (SBI) - wzajemne oddziaływanie szelfu i basenów oceanicznych w rejonie zachodniej Arktyki - zobacz szczegóły (ang.)
back