Spotkanie z okazji uzyskania tytułu profesora Lidii Dzierzbickiej-Głowackiej, 30.05.2019

 Upwelling Detection Tool
Artykuł: Operational system for automatic coastal upwelling detection in the Baltic Sea based on the 3D CEMBS model

 Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki pragnie poinformować, że Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie został nominowany do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI w roku 2019 za wkład w rozwój innowacji w Pols­ce, za przyszłościowe, nieszablonowe myślenie, pionierskie projekty (FindFish oraz WaterPuck), nowe idee i niezwykłe rozwiązania. Przede wszystkim za budowanie pozytywnego wizerunku polskich innowacji, które są na bardzo wysokim poziomie i niejednokrotnie wyprzedzają światowe trendy.


Integrated agriculture calculator – CalcGosPuck

Pisali o nas:

 Kierownik projektu - Lidia Dzierzbicka-Głowacka odebrała w piątek (19.10.2018, Uniejów) Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii: Instytut przyszłości, przyznaną Instytutowi Oceanologii Polskiej Akademii Nauk za realizację projektów "WaterPUCK" i "FindFish".

Pisali o nas:

 Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk został laureatem Pols­kiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod Patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP w kategorii "Innowacje w Szkol­nic­twie Wyż­szym i Nauce" za realizację projektów FindFISH i Wa­terPUCK, których kierownikiem jest dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, prof. nadzw. IO PAN. Statuetki laureatom zostaną wręczone podczas Gali Polskiej Nagrody Inteli­gentnego Rozwoju z udziałem ogól­nopolskich mediów w czasie trwania Międzynarodowego Forum Inteli­gentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018, które odbędzie się 18-20 października na terenie miasta i gminy Uniejów.

Pisali o nas:
Ukierunkowany połów danych (www.biznes-plus.pl, 31 października 2017)

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności 2017 za projekt „Platforma transferu wiedzy FindFish”, którego twórcą i kierownikiem jest dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, prof. nadzw. IOPAN. Wręczenie nagrody odbyło się w dniu 26 października 2017 na V Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Zielonej Górze.

Pisali o nas:
W gminie Puck prowadzą pionierskie badania dotyczące wody (www.nadmorski24.pl, 07 października 2017)
Projekt WaterPUCK oceni wpływ środków chemicznych stosowanych w rolnictwie na środowisko przyrodnicze (pg.edu.pl, 03 października 2017)

 W dniu 29 września 2017 roku we Władysławowie odbyła się I Konferencja FindFish promująca projekt „Platforma transferu wiedzy FindFish” zorga­ni­zowana przez Instytut Oceanologii Polskiej Aka­demii Nauk i Zrzeszenie Rybaków Morskich - Organizacja Producentów we Władysławowie. W konferencji udział wzięli, oprócz wykonawców projektu, licznie Rybacy oraz goście zaproszeni, przedstawiciele Dyrekcji Lidera i Partnerów, Agencji Rozwoju Pomorza, władz lokalnych, Portu Morskiego w Gdańsku oraz innych instytutów naukowo-badawczych: Morskiego Instytutu Rybackiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
BiznesPlus - wydanie_kongresowe

Pisali o nas:
WaterPUCK – ważny krok ku poprawie stanu środowiska morskiego
(Teraz Środowisko, 01.08. 2017)
Startuje projekt FindFISH (Gospodarka morska, 19.07.2017)
Rusza innowacyjny projekt WaterPUCK (Gospodarka morska, 18.07.2017)


List Nominacyjny do tytułu Polska Nagroda Innowacyjności 2017 za platformę wiedzy FindFish

doktorat
foto Grzegorz Mehring/arch. UMWP
Uroczystość wręczenia stypendiów w ramach projektu "InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów, VI edycja" - jednym z tegorocznych laureatów został Maciej Janecki, 14.03.2014

60lat
foto R.Gogacz, hand galeria
foto S.Węsławski, hand galeria
Uroczystości 60-lecia Instytutu Oceanologii, 13.09.2013

doktorat
foto M.Zwierz, hand galeria
Obrona pracy doktorskiej pani Anny Maciejewskiej - 21.02.2013

Dubai Lidia Dzierzbicka-Głowacka - Przewodnicząca sesji Międzynarodowej Konferencji na temat Systemów Złożonych 2013, Dubaj


foto S.Węsławski, hand galeria
Lidia Dzierzbicka-Głowacka - X Doroczna Konferencja Naukowa Instytutu Oceanologii


foto S.Węsławski, hand galeria
Paweł Schlichtholz - X Doroczna Konferencja Naukowa Instytutu Oceanologii

Massel
foto PAN, hand strona WWW
24.10.2012 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został – prof. Stanisław Ryszard MASSEL – za wybitne osiągniecia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz popularyzacji nauki w Polsce i na świecie oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej.

Sopot
foto J.Dąbrowski, hand galeria
Sopocki Piknik Naukowy, Maj 2012

Sopot
European Geosciences Union, General Assembly 2012, Vienna | Austria | 22 – 27 April 2012
Sopot

doktorat
foto J.Dąbrowski, hand galeria
Obrona pracy doktorskiej pani Anny Przyborskiej - 24.02.2012

back