President of the Polish Academy of Sciences (PAN) Prof. Jerzy Duszyński, awarded five researchers representing various fields of science for outstanding scientific achievements in 2020. The scientific award of the President of the Polish Academy of Sciences for 2020 was awarded to: Prof. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences for the use of mathematical models and computer simulations as new methods of recognizing processes in the marine environment.
Aktualności PAN,   Forum Akademickie,   Polish Science

 Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie znalazł się w gronie Laureatów Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020. Nagroda została przyznana w kategorii "Innowacyjne technologie przyszłości" za prowadzenie badań środowiska morskiego w celu pogłębiania wiedzy na temat zachodzących w nim zjawisk i procesów, m.in.w ramach projektów pt.: „Platforma transferu wiedzy FindFish – Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa” oraz „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych – eCUDO". Wręczenia nagród w tegorocznej edycji odbędzie się w ramach 5. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie.

Artykuł na portalu gospodarkamorska.pl "Projekt WaterPUCK"

Artykuł na portalu internetowym Teraz Środowisko „Jak uniknąć nadmiernego nawożenia? Można to obliczyć za pomocą specjalnych kalkulatorów”, 13.11.2020.

 Artykuł w Express Powiatu Puckiego Nr 10 (98) str. 5 (expressy.pl) „Projekt WaterPUCK”, 21.10.2020

W dniu 11 września 2020, w Żelistrzewie, koło Pucka, odbyła się konferencja WaterPUCK podsumowująca prace badawczo-rozwojowe w ramach projektu WaterPUCK. Bezpośrednia transmisja z przebiegu dostępna jest na platformie youtube, na kanale gminy Puck pod adresem gminapuckrada.
Zdjęcia z konferencji są dostepne tu: zelistrzewo2020l

Assessing the Impact of Chemical Loads From Agriculture Holdings on the Puck Bay Environment With the High-Resolution Ecosystem Model of the Puck Bay, Southern Baltic Sea.
Mapy są dostępne pod adresem: https://waterpuck.pl/pl/mapsb.html

Estimation of nitrogen leaching load from agricultural fields in the Puck Commune with an interactive calculator.
Kalkulator jest dostępny pod adresem: https://waterpuck.pl/field_pl.php

W dniu 17.02.2020 Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk otrzymał nominację do tytułu Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2020 za realizację projektów: FindFish i WaterPUCK.

 Styczeń 2020. Artykuł na stronie Panoramy Gospodarczej o realizacji projektów: WaterPUCK i FindFish.

 W dniu 16 grudnia 2019 w Dzienniku Gazeta Prawna (str. A11) ukazała się belka promująca dwa projekty, WaterPUCK i FindFish, których liderem jest Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

 W dzisiejszym wydaniu "Monitora Biznesu" (19.12.2019, strona 11) w Rzeczpospolitej ukazała się publikacja o Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Materiał został dodatkowo zamieszczony na stronie internetowej Monitora Biznesu pod adresem monitorrynkowy.pl/2019/12/19/nauka-dla-rybolowstwa/ oraz na stronie INFOR.pl: www.infor.pl/monitor-rynkowy/Decyzją Kapituły Programu Symbol Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka kierownik Pracowni Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk uzyskała tytuł Symbol Kobiety Sukcesu 2019.
W dniu 22.11.2019 r. w Katowicach, Prof. Lidia Dzierzbicka-Głowacka odebrała wyróżnienie Symbol 2019 za realizację projektów: WaterPUCK i FindFISH.

Notka prasowa

   

Zdjęcia z Gali

Uroczystość wręczenia aktów nadania tytułu profesora
w dniu 6 listopada 2019 r.


Video


W dniu 22.10.2019 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana dr Artura Nowickiego "Międzyletnia zmienność przybrzeżnego upwellingu w Bałtyku na podstawie modeli numerycznych oraz danych satelitarnych" "Interannual changes of Balic coastal upwelling based on numerical models and satellite data"
Zdjęcia z obrony

 Celebration of Lidia Dzierzbicka-Głowacka promotion to Professor, 30.05.2019

 Upwelling Detection Tool
Article: Operational system for automatic coastal upwelling detection in the Baltic Sea based on the 3D CEMBS model

 The European Center for Economic Development informed that Institute of Oceanology PAN in Sopot was nominated for the nationwide EMBASSADOR of INNOVATION award in 2019 for contribution to the development of innovation in Poland, for future-oriented, unconventional thinking, pioneering projects (FindFish and WaterPuck), new ideas and remarkable solutions. Above all for building a positive image of Polish innovations that are at a very high level and often precede global trends.


Integrated agriculture calculator – CalcGosPuck

Pisali o nas:

 Kierownik projektu - Lidia Dzierzbicka-Głowacka odebrała w piątek (19.10.2018, Uniejów) Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii: Instytut przyszłości, przyznaną Instytutowi Oceanologii Polskiej Akademii Nauk za realizację projektów "WaterPUCK" i "FindFish".

Pisali o nas:

 Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk został laureatem Pols­kiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod Patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP w kategorii "Innowacje w Szkol­nic­twie Wyż­szym i Nauce" za realizację projektów FindFISH i Wa­terPUCK, których kierownikiem jest dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, prof. nadzw. IO PAN. Statuetki laureatom zostaną wręczone podczas Gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju z udziałem ogól­nopolskich mediów w czasie trwania Międzynarodowego Forum Inteli­gentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018, które odbędzie się 18-20 października na terenie miasta i gminy Uniejów.

Pisali o nas:
Ukierunkowany połów danych (www.biznes-plus.pl, 31 października 2017)

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności 2017 za projekt „Platforma transferu wiedzy FindFish”, którego twórcą i kierownikiem jest dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, prof. nadzw. IOPAN. Wręczenie nagrody odbyło się w dniu 26 października 2017 na V Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Zielonej Górze.

Pisali o nas:
W gminie Puck prowadzą pionierskie badania dotyczące wody (www.nadmorski24.pl, 07 października 2017)
Projekt WaterPUCK oceni wpływ środków chemicznych stosowanych w rolnictwie na środowisko przyrodnicze (pg.edu.pl, 03 października 2017)

 W dniu 29 września 2017 roku we Władysławowie odbyła się I Konferencja FindFish promująca projekt „Platforma transferu wiedzy FindFish” zorga­ni­zowana przez Instytut Oceanologii Polskiej Aka­demii Nauk i Zrzeszenie Rybaków Morskich - Organizacja Producentów we Władysławowie. W konferencji udział wzięli, oprócz wykonawców projektu, licznie Rybacy oraz goście zaproszeni, przedstawiciele Dyrekcji Lidera i Partnerów, Agencji Rozwoju Pomorza, władz lokalnych, Portu Morskiego w Gdańsku oraz innych instytutów naukowo-badawczych: Morskiego Instytutu Rybackiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
BiznesPlus - wydanie_kongresowe

Pisali o nas:
WaterPUCK – ważny krok ku poprawie stanu środowiska morskiego
(Teraz Środowisko, 01.08. 2017)
Startuje projekt FindFISH (Gospodarka morska, 19.07.2017)
Rusza innowacyjny projekt WaterPUCK (Gospodarka morska, 18.07.2017)


List Nominacyjny do tytułu Polska Nagroda Innowacyjności 2017 za platformę wiedzy FindFish

doktorat
photo Grzegorz Mehring/arch. UMWP
Ceremony of scholarships within the framework of the project "InnoDoktorant - scholarships for PHD students, 6th edition" - one of this year's winners is Maciej Janecki, March 14, 2014

doktorat
photo R.Gogacz, hand see more
photo S.Węsławski, hand see more
The 60th Anniversary celebration of the Institute of Oceanology, 13th of September 2013

doktorat
photo M.Zwierz, hand see more
Dissertation Defense of Anna Maciejewska - February 21, 2013

Dubai Lidia Dzierzbicka-Głowacka - International Conference on Complex Systems 2013, Dubai


photo S.Węsławski, hand see more
Lidia Dzierzbicka-Głowacka - X Annual Scientific Conference of the Institute of Oceanology


photo S.Węsławski, hand see more
Paweł Schlichtholz - X Annual Scientific Conference of the Institute of Oceanology

Massel
photo PAN, hand see more
On October 24th, 2012 - Officer's Cross of the Order of the Rebirth of Polish was awarded Prof. Stanisław Massel - for outstanding achievements in cutting-edge research and teaching, for his contribution to the popularization of science in Poland and abroad and promoting international scientific cooperation.

Sopot
photo J.Dąbrowski, hand see more
Scientific Picnic - Sopot, May 2012

Sopot
European Geosciences Union, General Assembly 2012, Vienna | Austria | 22 – 27 April 2012
Sopot

doktorat
photo J.Dąbrowski, hand see more
Dissertation Defense of Anna Przyborska - February 24th 2012
back