Ogólnopolska konferencja użytkowników HPC "DataComp - AI, HPC and Big Data Analysis for Grand Challenges", CI TASK, kampus Politechniki Gdańskiej, 19-20 września 2023 w Gdańsku.
Główne cele wydarzenia to:
 • prezentacja osiągnięć naukowych realizowanych na infrastrukturze badawczej w ramach naukowych grantów obliczeniowych,
 • wymiana doświadczeń związanych z wykorzystaniem infrastruktury badawczej w nauce.
Prezentacja referatów przez Pracownię Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych IO PAN (https://datacomputing.pl/program/):
13:00–14:30 Sesja II – Gospodarka
 • Usługa dla Gospodarki Morskiej i nie tylko – Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM – prof. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
 • WaterPUCK – serwis umożliwiający ocenę wpływu gospodarstw rolnych na jakość wód – dr Dawid Dybowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie.
 • Usługa dla Rybaków i nie tylko – Platforma transferu wiedzy FindFISH – prof. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2023.

Tychy, 07.09.2023 r. Z przyjemnością informujemy, że zespół projektu pt: „Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM”, którym kieruje prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk został Laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023 w kategorii: Projekt Przyszłości.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2023.

Projekt pn. "Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM" realizowany przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem prof. dr hab. Lidii Dzierzbickiej-Głowackiej uzyskał nominację Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023 w kategorii: Projekt przyszłości.

Dzień Ryby w Helu:
Tematem przewodnim tegorocznego, dziewiętnastego Dnia Ryby byli panowie w świecie bałtyckich ryb: mężowie, tatusiowie, obiboki i dżentelmeni.

Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry UG oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Partnerami zorganizowali wspólne obchody „Dnia Ryby w Helu”, które odbyły się 29 lipca 2023 roku, w godzinach od 11 do 17. Na placu przed wejściem do fokarium Stacji Morskiej, w Parku Wydmowym i Domu Morświna, wśród atrakcji odbyły się opowieści i zabawy edukacyjne o bałtyckiej przyrodzie, występy artystyczne, gry terenowe, happening i konkursy z nagrodami.

Pracownia Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych Instytutu Oceanologii PAN została nominowana do tytułu Polskiej Nagrody Innowacyjności 2023.

Polska Nagroda Innowacyjności jest nagrodą gospodarczą, którą otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

Artykuł w Oceanologii: The influence of biochemical parameters on primary production in the Gulf of Gdańsk region: A model study. Oceanologia 2023, 65(4), https://doi.org/10.1016/j.oceano.2023.05.001

Udział prof. Lidii Dzierzbickiej-Głowackiej na konferencji "16th Chaotic Modeling and Simulation International Conference", 13 - 16 June, 2023, Heraklion, Crete, Greece, Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Maciej Janecki, Dawid Dybowski, Artur Nowicki, „Digital Information System for Polish maritime areas”.
Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences, Sopot, Poland – wystąpienie na „Special and Contributed Sessions: Models – Information – Lasers”, Friday, 16.06.2023.

W dniu 25 maja 2023 r. prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, brała udział w V MIĘDZYNARODOWYM FORUM GOSPODARCZYM w Centrum Konferencyjno-Biznesowym Stadionu Śląskiego w Chorzowie, w Panelu Dyskusyjnym "Potencjał polskich innowacji".


W dniu 25 maja 2023 r., prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, za przyszłościowe myślenie, tworzenie i wprowadzanie nowatorskich rozwiązań oraz projekty:
1. "Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM"
2. "Platforma transferu wiedzy FindFISH"
3."Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK"
otrzymała nagrodę AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI w roku 2023.


W dniu 10.05.2023r. Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki pragnie poinformować, że Pani prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka za projekty:
1. "Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM"
2. "Platforma transferu wiedzy FindFISH"
3."Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK" jednogłośną decyzją kapituły została wybrana laureatem nagrody AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI w uznaniu za zasługi oraz wybitne zaangażowanie w liczne projekty, mające na celu rozwój innowacji w Polsce, przyszłościowe, nieszablonowe myślenie oraz nowe rozwiązania.

Monografia dostępna na stronie projektu FindFish:
Lidia Dzierzbicka-Głowacka i inni., Platforma transferu wiedzy FindFISH – Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa. WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI, Gdynia, 292, ISBN 978-83-7421-447-6, 2023

"Platforma transferu wiedzy FindFISH" na stronie gospodarkamorska.pl, https://www.gospodarkamorska.pl/platforma-transferu-wiedzy-findfish-69862

FindFISH – aplikacja ukierunkowana na połowy z sukcesem. Do końca marca korzystaj za darmo!
W ostatni piątek lutego w Sopocie odbyła się ekspercka konferencja "Ukierunkowany połów danych", podczas której podsumowano wyniki projektu Platforma transferu wiedzy FindFISH.
Film z konferencji – FindFISH – aplikacja ukierunkowana na połowy z sukcesem

Artykuł "Innowacyjne rozwiązanie dla rybołówstwa/" na portalu Panorama Gospodarcza.
Gdzie udać się na połów, aby był najbardziej efektywny? Czy morze będzie spokojne? Czy będzie sztorm? Te pytania codziennie zadają sobie rybacy przed wyruszeniem na połów, z odpowiedzią przychodzi FindFISH – Platforma Transferu Wiedzy

Artykuł
"Konferencja „Ukierunkowany połów danych” podsumowująca projekt FindFISH" na stronach gospodarkamorska.pl i zielonagospodarka.pl

W dniu 24 lutego bieżącego roku o godz. 10.00 w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, odbędzie się konferencja pn. „Ukierunkowany połów danych” podsumowująca prace w ramach projektu FindFISH i prezentująca Usługę FindFISH, która w miesiącu lutym i marcu 2023 r. będzie bezpłatna. WEJDŹ TU


 W dniu 08.12.2022 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana dr inż. Dawida Dybowskiego:
Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych, na przykładzie gminy Puck, na wody morskie zlokalizowane w strefie przybrzeżnej morza bałtyckiego (Zatoka Pucka)”, promotor prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka.

 Na stronie Monitora Rynkowego pod adresem https://monitorrynkowy.pl/cyfrowe-morze-cyfrowy-system-informacji-dla-polskich-obszarow-morskich-csi-pom/ ukazała się zaplanowana publikacja o Instytucie Oceanologii PAN.
Informacja o publikacji pojawi się także na profilu Monitora na Facebooku: https://www.facebook.com/MonitorRynkowy/

 List Nominacyjny do nagrody gospodarczej AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI
dla prof. dr hab. Lidii Dzierzbickiej-Głowackiej.

DECYZJA
 Na podstawie art.24 i art.52 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 321 z poźn. zm.) Urząd Patentowy RP po rozpatrzeniu zgłoszenia oznaczonego numerem P.433317 dokonanego w dniu 2020-03-23 udziela na rzecz:
INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Sopot, Polska PATENTU na wynalazek(i) pt.: "Zintegrowany układ do oceny stanu środowiska, zwłaszcza wód akwenów ograniczonych, od wymuszeń biochemicznych środowiskowych". Patent został złożony w ramach projektu WaterPUCK (www.waterpuck.pl) finansowanego przez NCBiR, którego kierownikiem jest prof. Lidia Dzierzbicka-Głowacka.
Autorzy Patentu z IO PAN to: Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Maciej Janecki, Dawid Dybowski, Artur Nowicki, Beata Szymczycha.

Artykuł "FindFish: platforma transferu wiedzy naukowcy – rybacy" na stronie monitorrynkowy.pl:
https://monitorrynkowy.pl/findfish-platforma-transferu-wiedzy-naukowcy-rybacy/
W dniu 18.11.2022 w Katowicach na Gali XII edycji programu Symbol, nagrodę odebrała prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, kierownik projektów.
Decyzją Kapituły Programu Symbol 2022 tytuł "Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2022" otrzymał Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk za projekty pn.:
"Platforma transferu wiedzy FindFISH"
"Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK”
"Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM"

Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2022 dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk za projekty pn.:
"Platforma transferu wiedzy FindFISH",
"Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK”
i "Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM"


 "Digital Information System for Polish Marine Areas CSI-POM" within the framework of the Ministry of Education and Science's program called "Science for Society."
The primary objective of the project will be to determine the structures, dynamics and spatio-temporal variability of physical processes occurring in the marine environment of the southern Baltic Sea using tools based on numerical modeling developed under the project. The subject of our activities within the proposed project will be the development and construction of a Digital System of Information on the Environment of the Polish marine areas of the Baltic Sea (CSI-POM) in order to visualize model results and make them available in the form of maps in real time and with 48+ hour forecasts for a wide range of users. This project is a response to the problems occurring in maritime management, which are related to the need for a reliable and accurate tool for observing changes in the marine environment. These include activities concerning:
 • planning and evaluating optimal hydrodynamic conditions for ongoing projects,
 • making optimal decisions when planning ventures in individual maritime sectors,
 • increasing the safety and efficiency of the work performed.
Conscious investment management, will avoid unnecessary losses and schedule changes.
The economic effect of the project will be felt immediately after the implementation of the service and as a result of its use by entrepreneurs, while a significant effect at the level of environmental impact will be observed in 5-10 years after the completion of the project.
It is estimated that the CSI-POM system will be useful not only for scientists but also for entities related to the maritime economy: transportation and logistics, offshore, fisheries, as well as education and local governments.Wyróżnienie dla Pana mgr inż. Dawida Dybowskiego za najlepszą prezentację Sesji Młodych Badaczy Morza na III Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza w Gdyni.

III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza „Stan i trendy zmian środowiska morskiego”, 7-8 czerwiec 2022, MIR-PIB w Gdyni, Polska
 • Ocena wpływu rolnictwa na wody Zatoki Puckiej w ramach projektu WaterPUCK:
  Dawid Dybowski, Maciej Janecki, Lidia Dzierzbicka-Głowacka (PDF)
 • Wykorzystanie modelu ekohydrodynamicznego wysokiej rozdzielczości (EcoPuckBay) do monitorowania stanu Zatoki Puckiej:
  Dawid Dybowski, Maciej Janecki, Lidia Dzierzbicka-Głowacka (PDF)
 • Moduł Fish - mapowanie najkorzystniejszych warunków środowiskowych dla bytowania ryb pelagicznych poławianych przemysłowo w rejonie Zatoki Gdańskiej:
  Maciej Janecki, Dawid Dybowski, Lidia Dzierzbicka-Głowacka (PDF)
 • Algorytm MovSTD – nowa metoda wyznaczania termokliny i halokliny dla rejonu Zatoki Gdańskiej:
  Maciej Janecki, Dawid Dybowski, Daniel Rak, Lidia Dzierzbicka-Głowacka (PDF)
 • Platforma Transferu Wiedzy FindFish - wyniki z numerycznego modelu EcoFish:
  Maciej Janecki, Dawid Dybowski, Artur Nowicki, Lidia Dzierzbicka-Głowacka (PDF)
 • Oszacowanie wymywania azotu z pól i efektywności działania gospodarstw rolnych na podstawie ankietyzacji rolników oraz interaktywnych aplikacji w Gminie Puck:
  Dawid Dybowski, Lidia Dzierzbicka-Głowacka (PDF)
 • Platforma Transferu Wiedzy FindFish:
  Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Maciej Janecki, Dawid Dybowski, Artur Nowicki (PDF)

Artykuł w Journal of Physical Oceanography: A New Method for Thermocline and Halocline Depth Determination at Shallow Seas. Published-online: 02 Jun 2022 in Journal of Physical Oceanography https://doi.org/10.1175/JPO-D-22-0008.1

4th Baltic Earth Conference Assessing the Baltic Sea Earth System 30. May 2022 - 03. June 2022 Jastarnia, Poland.
Modeling the impact of agriculture on coastal waters on the example of the Bay of Puck:
Dawid Dybowski, Maciej Janecki, Artur Nowicki and Lidia Dzierzbicka-Głowacka

 Artykuł na stronie Rzecz o Innowacjach: „FindFish – Platforma transferu wiedzy – naukowcy-rybacy”

 Miło nam poinformować, że Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk otrzymał nominację do tytułu "Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2022" za realizację projektów: "Platforma transferu wiedzy FindFISH" i "Zinteg­rowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK”.

 Polska Nagroda "Naukowiec Przyszłości 2022" w ka­tegorii: "Badania przyszłości" dla Prof. dr hab. Lidii Dzierzbickiej-Głowackiej za realizację projektów "Plat­forma transferu wiedzy FindFISH" i "Zinteg­rowany Serwis informacyjno-predykcyjny Water­PUCK”.

"Nagroda trafia w ręce Naukowców, którzy swoje badania prowadzą z myślą o ich praktycznym zastosowa­niu na rynku lub też w kolejnych rozwojowych projektach. Misją Nagrody jest wyróżnianie przed­stawicieli środowiska naukowego, którzy dążą do wykorzystania swoich badań w praktyce gospodarczej, dla dobra społeczeństwa i na rzecz inteligentnego rozwoju lub też wymiernie przyczyniają się poprzez zarządzanie do stwarzania dogodnych warunków do rozwoju badań."

W dniu 13 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Centralnym Ośrodku Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma, Cetniewo we Władysławowie, odbyła się Konferencja prezentująca wyniki badań wykonanych w ramach projektu „Platforma transferu wiedzy FindFish - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa” zorgani­zowana przez Zrzeszenie Rybaków Morskich - Organizacja Producentów we Władysławowie i Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. W konferencji udział wzięli, oprócz wykonawców projektu, licznie Rybacy oraz goście zaproszeni, Pani Profesor Magdalena Podolska, która wygłosiła wykład zaproszony, przedstawiciele Dyrekcji Lidera i Partnerów, Agencji Rozwoju Pomorza, Departamentu Rybołówstwa MRiRW, władz lokalnych, Organizacji Polskich Producentów i Prze­twórców Ryb i innych instytutów naukowo-badawczych: Morskiego Instytutu Rybackiego - PIB i Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
Kierownik projektu prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, na wstępie powitała zaproszonych gości i uczestników konferencji. Przedstawiła założenia projektu, jego główne cele i zaprezentowała funkcjonowanie usługi „FindFish” dla Rybaków, opracowanej i zbudowanej w ra­mach projektu. Liderzy zadań badawczych przedstawili wyniki badań zrealizowanych w ramach poszczególnych etapów prac. Pan Prezes ZRM-OP Jacek Wittbrodt podkreślił znaczenie projektu dla społeczności rybackiej i przed­stawił ważniejsze problemy występujące w polskim rybołówstwie.

PREZENTACJE:
https://drive.google.com/drive/folders/1vF5pYl7zTRk458JfAuCxr0dNNAqHaX5R?usp=sharing

Link do nagrań wideo z konferencji FindFish w Cetniewie:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0p5-0N2IGM8OmnDQDxV7qlWqtkjq3Yvb

Filmy ZRM-OP we Władysławowie:
Rybacy Polskiego Wybrzeża  https://youtu.be/TCEoAGUJKfc
Rybacy rodzinne rzemiosło 70 lat Zrzeszenia Rybaków Morskich  https://youtu.be/nQsTNpdVB3g

Article at Agricultural Water Management:
Modelling the impact of the agricultural holdings and land-use structure on the quality of inland and coastal waters with an innovative and interdisciplinary toolkit. Agricultural Water Management 263 (2022) 107438; https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.107438
    

Article at Remote Sensing:
The Use of Satellite Data to Determine the Changes of Hydrodynamic Parameters in the Gulf of Gdańsk via EcoFish Model. Remote Sensing, 2021 13(18), 3572;
https://doi.org/10.3390/rs13183572

 President of the Polish Academy of Sciences (PAN) Prof. Jerzy Duszyński, awarded five researchers representing various fields of science for outstanding scientific achievements in 2020. The scientific award of the President of the Polish Academy of Sciences for 2020 was awarded to: Prof. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences for the use of mathematical models and computer simulations as new methods of recognizing processes in the marine environment.
Aktualności PAN,   Forum Akademickie,   Polish Science

 Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie znalazł się w gronie Laureatów Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020. Nagroda została przyznana w kategorii "Innowacyjne technologie przyszłości" za prowadzenie badań środowiska morskiego w celu pogłębiania wiedzy na temat zachodzących w nim zjawisk i procesów, m.in.w ramach projektów pt.: "Platforma transferu wiedzy FindFish – Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa" oraz "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych – eCUDO". Wręczenia nagród w tegorocznej edycji odbędzie się w ramach 5. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie.

Artykuł na portalu gospodarkamorska.pl "Projekt WaterPUCK"

Artykuł na portalu internetowym Teraz Środowisko „Jak uniknąć nadmiernego nawożenia? Można to obliczyć za pomocą specjalnych kalkulatorów”, 13.11.2020.

 Artykuł w Express Powiatu Puckiego Nr 10 (98) str. 5 (expressy.pl) „Projekt WaterPUCK”, 21.10.2020

 W dniu 11 września 2020, w Żelistrzewie, koło Pucka, odbyła się konferencja WaterPUCK podsumowująca prace badawczo-rozwojowe w ramach projektu WaterPUCK. Bezpośrednia transmisja z przebiegu dostępna jest na platformie youtube, na kanale gminy Puck pod adresem gminapuckrada.
Zdjęcia z konferencji są dostępne tu: zelistrzewo2020

 Assessing the Impact of Chemical Loads From Agriculture Holdings on the Puck Bay Environment With the High-Resolution Ecosystem Model of the Puck Bay, Southern Baltic Sea.
Mapy są dostępne pod adresem: https://waterpuck.pl/pl/mapsb.html

 Estimation of nitrogen leaching load from agricultural fields in the Puck Commune with an interactive calculator.
Kalkulator jest dostępny pod adresem: https://waterpuck.pl/field_pl.php

W dniu 17.02.2020 Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk otrzymał nominację do tytułu Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2020 za realizację projektów: FindFish i WaterPUCK.

 Styczeń 2020. Artykuł na stronie Panoramy Gospodarczej o realizacji projektów: WaterPUCK i FindFish.

 W dniu 16 grudnia 2019 w Dzienniku Gazeta Prawna (str. A11) ukazała się belka promująca dwa projekty, WaterPUCK i FindFish, których liderem jest Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

 W dzisiejszym wydaniu "Monitora Biznesu" (19.12.2019, strona 11) w Rzeczpospolitej ukazała się publikacja o Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Materiał został dodatkowo zamieszczony na stronie internetowej Monitora Biznesu pod adresem monitorrynkowy.pl/2019/12/19/nauka-dla-rybolowstwa/ oraz na stronie INFOR.pl: www.infor.pl/monitor-rynkowy/Decyzją Kapituły Programu Symbol Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka kierownik Pracowni Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk uzyskała tytuł Symbol Kobiety Sukcesu 2019.
W dniu 22.11.2019 r. w Katowicach, Prof. Lidia Dzierzbicka-Głowacka odebrała wyróżnienie Symbol 2019 za realizację projektów: WaterPUCK i FindFISH.

Notka prasowa

   

Zdjęcia z Gali

Uroczystość wręczenia aktów nadania tytułu profesora
w dniu 6 listopada 2019 r.


Video


W dniu 22.10.2019 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana dr Artura Nowickiego "Międzyletnia zmienność przybrzeżnego upwellingu w Bałtyku na podstawie modeli numerycznych oraz danych satelitarnych" "Interannual changes of Balic coastal upwelling based on numerical models and satellite data"
Zdjęcia z obrony

 Celebration of Lidia Dzierzbicka-Głowacka promotion to Professor, 30.05.2019

 Upwelling Detection Tool
Article: Operational system for automatic coastal upwelling detection in the Baltic Sea based on the 3D CEMBS model

 The European Center for Economic Development informed that Institute of Oceanology PAN in Sopot was nominated for the nationwide EMBASSADOR of INNOVATION award in 2019 for contribution to the development of innovation in Poland, for future-oriented, unconventional thinking, pioneering projects (FindFish and WaterPuck), new ideas and remarkable solutions. Above all for building a positive image of Polish innovations that are at a very high level and often precede global trends.


Integrated agriculture calculator – CalcGosPuck

Pisali o nas:

 Kierownik projektu - Lidia Dzierzbicka-Głowacka odebrała w piątek (19.10.2018, Uniejów) Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii: Instytut przyszłości, przyznaną Instytutowi Oceanologii Polskiej Akademii Nauk za realizację projektów "WaterPUCK" i "FindFish".

Pisali o nas:

 Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk został laureatem Pols­kiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod Patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP w kategorii "Innowacje w Szkol­nic­twie Wyż­szym i Nauce" za realizację projektów FindFISH i Wa­terPUCK, których kierownikiem jest dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, prof. nadzw. IO PAN. Statuetki laureatom zostaną wręczone podczas Gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju z udziałem ogól­nopolskich mediów w czasie trwania Międzynarodowego Forum Inteli­gentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018, które odbędzie się 18-20 października na terenie miasta i gminy Uniejów.

Pisali o nas:
Ukierunkowany połów danych (www.biznes-plus.pl, 31 października 2017)

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności 2017 za projekt „Platforma transferu wiedzy FindFish”, którego twórcą i kierownikiem jest dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, prof. nadzw. IOPAN. Wręczenie nagrody odbyło się w dniu 26 października 2017 na V Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Zielonej Górze.

Pisali o nas:
W gminie Puck prowadzą pionierskie badania dotyczące wody (www.nadmorski24.pl, 07 października 2017)
Projekt WaterPUCK oceni wpływ środków chemicznych stosowanych w rolnictwie na środowisko przyrodnicze (pg.edu.pl, 03 października 2017)

 W dniu 29 września 2017 roku we Władysławowie odbyła się I Konferencja FindFish promująca projekt „Platforma transferu wiedzy FindFish” zorga­ni­zowana przez Instytut Oceanologii Polskiej Aka­demii Nauk i Zrzeszenie Rybaków Morskich - Organizacja Producentów we Władysławowie. W konferencji udział wzięli, oprócz wykonawców projektu, licznie Rybacy oraz goście zaproszeni, przedstawiciele Dyrekcji Lidera i Partnerów, Agencji Rozwoju Pomorza, władz lokalnych, Portu Morskiego w Gdańsku oraz innych instytutów naukowo-badawczych: Morskiego Instytutu Rybackiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
BiznesPlus - wydanie_kongresowe

Pisali o nas:
WaterPUCK – ważny krok ku poprawie stanu środowiska morskiego
(Teraz Środowisko, 01.08. 2017)
Startuje projekt FindFISH (Gospodarka morska, 19.07.2017)
Rusza innowacyjny projekt WaterPUCK (Gospodarka morska, 18.07.2017)


List Nominacyjny do tytułu Polska Nagroda Innowacyjności 2017 za platformę wiedzy FindFish

doktorat
photo Grzegorz Mehring/arch. UMWP
Ceremony of scholarships within the framework of the project "InnoDoktorant - scholarships for PHD students, 6th edition" - one of this year's winners is Maciej Janecki, March 14, 2014

doktorat
photo R.Gogacz, hand see more
photo S.Węsławski, hand see more
The 60th Anniversary celebration of the Institute of Oceanology, 13th of September 2013

doktorat
photo M.Zwierz, hand see more
Dissertation Defense of Anna Maciejewska - February 21, 2013

Dubai Lidia Dzierzbicka-Głowacka - International Conference on Complex Systems 2013, Dubai


photo S.Węsławski, hand see more
Lidia Dzierzbicka-Głowacka - X Annual Scientific Conference of the Institute of Oceanology


photo S.Węsławski, hand see more
Paweł Schlichtholz - X Annual Scientific Conference of the Institute of Oceanology

Massel
photo PAN, hand see more
On October 24th, 2012 - Officer's Cross of the Order of the Rebirth of Polish was awarded Prof. Stanisław Massel - for outstanding achievements in cutting-edge research and teaching, for his contribution to the popularization of science in Poland and abroad and promoting international scientific cooperation.

Sopot
photo J.Dąbrowski, hand see more
Scientific Picnic - Sopot, May 2012

Sopot
European Geosciences Union, General Assembly 2012, Vienna | Austria | 22 – 27 April 2012
Sopot

doktorat
photo J.Dąbrowski, hand see more
Dissertation Defense of Anna Przyborska - February 24th 2012
back