Skład osobowy Pracowni Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych

LDzierzbicka dr hab. prof. nadzw. IO PAN
Lidia Dzierzbicka-Głowacka
kierownik pracowni
e-mail: dzierzb@iopan.gda.pl
CDruet  prof. dr hab.Czesław Druet 
 

MJanecki mgr Maciej Janecki
e-mail: mjanecki@iopan.gda.pl 
 mgr Artur Nowicki
e-mail: anowicki@iopan.gda.pl 
SKosecki mgr Szymon Kosecki
(doktorant)
e-mail: skosecki@iopan.gda.pl
DPruszczak mgr Dawid Dybowski
(doktorant)
e-mail: ddybowski@iopan.gda.pl


back