Badania

 • Modelowanie procesów hydrodynamicznych i biogeochemicznych w Morzu Bałtyckim - 3D CEMBS model ekosystemu Morza Bałtyckiego, www.cembs.pl)
 • Modelowanie populacyjne Copepoda
 • Relacje funkcjonalne pomiędzy procesami fizjologicznymi dominujących gatunków Copepoda a parametrami środowiska
 • Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego (www.waterpuck.pl)
 • Modelowanie warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa (www.findfish.pl)

Projekty

 • Platforma transferu wiedzy FindFish - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa (2017-2022) - RPO WP na lata 2014-2020
 • Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK (2017-2020) - NCBiR Biostrateg III
 • Game Dojrzewanie ekosystemu morskiego Arktyki www.iopan.gda.pl/projects/Game/project-pl.html
 • Udział w "projekcie żeglarskim" i przygotowanie prognozy pogody i prądów pływowych dla akwenu olimpijskiego http://www.iopan.gda.pl/Igrzyska_Nauka_w_PL_01-2.pdf
 • Chemsea Chemical Munitions Search and Assessment www.chemsea.eu/index.php
 • SatBałtyk Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego www.iopan.gda.pl/projects/SatBaltyk/
 • Ocena potencjalnych efektów globalnych zmian klimatycznych na rozwój głównych gatunków planktonu morskiego (widłonogów-fitofagów) w Południowym Morzu Bałtyckim – prognoza długoterminowa (3-5 dekad) - finansowany przez MNiSW.
 • Numeryczne modelowanie zagrożeń w polskiej strefie przybrzeżnej - finansowany przez MNiSW deep.iopan.gda.pl/CEMBaltic/new_lay/index.php
 • ZSPDO Zintegrowany System Przetwarzania Danych Oceanograficznych www.iopan.gda.pl/projects/ZSPDO/
 • Modeling of the POC and DOC concentrations dynamics in the Baltic Sea, model validation and application - finansowany przez MNiSW
 • Cyrkulacja wód gruntowych wywołana falowaniem powierzchniowym w strefie brzegowej morza - finansowany przez MNiSW.
 • SBI: Empiryczne i modelowe badania Oceanu Arktycznego
 • DAMOCLES Developing Arctic Modeling and Observing Capabilies for Long-term Environmental Studies www.damocles-eu.org/
 • ECOOP European COastal sea Operational observing and Forecasting system.
 • Regional Arctic Climate Model/ Regional Arctic Climate System Model (RACM/RASM USA)
 • COSA Przybrzeżne piaski jako biokatalityczne filtry (2002-2005) www.iopan.gda.pl/projects/cosa/index.html
 • Run-up of waves on beaches and induced infiltration in the beach body
 • Model matematyczny określający sezonową dynamikę fitoplanktonu mezozooplanktonu w Zatoce Gdańskiej - finansowany przez MNiSW


back