Staff of Marine Ecohydrodynamics Laboratory

LDzierzbicka Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Prof.
Head of the laboratory
e-mail: dzierzb@iopan.pl
ORCID,  ResearchGate
CDruet

 Czesław Druet, Prof.  
 

 Artur Nowicki, Ph.D.
e-mail: anowicki@iopan.pl 
MJanecki Maciej Janecki, Ph.D.
e-mail: mjanecki@iopan.pl 
 Dawid Dybowski, Ph.D. Eng.
e-mail: ddybowski@iopan.pl
MJanecki Paweł Wcisło, Ms. C.
(Ph.D. student)
e-mail: pwcislo@iopan.pl 


back