X Sopocki Dzień Nauki

W dniu 27 maja 2017 w godz 10-16.00 na Placu Przyjaciół Sopotu odbędzie się kolejny X Sopocki Dzień Nauki. Orga­ni­zuje Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Sopotu. Impreza odbywa się w ramach XIV Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Lista stoisk piknikowych

 1. "Wędrówka po Bałtyku"
  "Wandering through the Baltic"
  Zakład Dynamiki Morza IO PAN

 2. "Woda, światło i dźwięk"
  "Water, light and sound"
  Zakład Fizyki Morza IO PAN

 3. ”Lekcja chemii morza”
  "Marine chemistry lesson"
  Zakład Chemii i Biochemii Morza IO PAN

 4. "W świecie morskich eksperymentów"
  "In the world of marine experiments"
  Zakład Genetyki Morza IO PAN

 5. "Morscy Odkrywcy"
  "Marine Explorers"
  Zakład Ekologii Morza IO PAN

 6. ”Zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego”
  "Pollution of the Baltic Sea"
  Pracownia Chemicznych Zanieczyszczeń Morza IO PAN

 7. "Wszystkie oblicza ekonomii"
  "All the faces of economics"
  Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

 8. "Metody monitorowania uszkodzeń w konstrukcjach inteligentnych"
  "Monitoring techniques for intelligent structures"
  Instytut Maszyn Przepływowych PAN

 9. "Mobilne kariery naukowców w Europie - Programy Marii Skłodowskiej-Curie
  i Stowarzyszenie Absolwentów Marie Curie"

  "Mobile careers of researchers in Europe: Marie Sklodowska-Curie Actions
  and Marie Curie Alumni Association"
  Instytut Maszyn Przepływowych PAN

 10. "Symulacje komputerowe w mechanice płynów"
  "Computer simulations in fluid mechanics"
  Instytut Maszyn Przepływowych PAN

 11. "Archeologia Eksperymentalna. Garncarstwo"
  "Experimental Archeology. Pottery"
  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku oddział w Sopocie

 12. "Porozmawiajmy o morzu"
  "Lets talk about the sea"
  Sopockie Towarzystwo Naukowe

 13. Wystawa zdjęć

 14. Filmy (11:00, 13:00 i 15:00)
  "AREX 2016 - 30-ta ekspedycja badawcza w rejon Spitsbergenu Instytutu Oceanologii PAN w obiektywie Telewizji TASK"

  Wykład (10:05, 12:00 i 14:00)
  "Pies i człowiek. Czyli najlepsi przyjaciele"


      


IOPAN