en in English

Zarys projektu

        AWAKE-2 jest kontynuacją i rozszerzeniem polsko-norweskiego projektu AWAKE. Celem AWAKE-2 jest zrozumienie wzajemnych oddziaływań pomiędzy głównymi elementami systemu klimatycznego w rejonie Svalbardu: oceanem, atmosferą i lodem, w celu określenia mechanizmów międzyrocznej zmienności klimatu i długoterminowych trendów.
        Główna hipoteza zakłada, że napływy wody atlantyckiej na szelf oraz do fiordów zachodniego Svalbardu stały się częstsze w ostatnich dziesięcioleciach w wyniku zmian zachodzących w oceanie i atmosferze. Zintegrowany efekt tych zdarzeń skutkuje nowym reżimem cyrkulacji i zmianami w atmosferze, oceanie, lodzie morskim oraz lodowcach Svalbardu. Dodatkowo zmiany w kriosferze i geosferze wywołują sprzężenia zwrotne w oceanie i atmosferze. Dla osiągnięcia celów projektu zastosowane zostanie multidyscyplinarne podejście polegające na prowadzeniu w fiordzie Hornsund, sąsiadującym szelfie oraz otwartym oceanie skoordynowanych obserwacji meteorologicznych, oceanograficznych, glacjologicznych i geofizycznych.
        Fiordy arktyczne, będące ogniwem łączącym ląd i ocean, są bardzo wrażliwe na ocieplanie i wykazują najwcześniejsze zmiany środowiskowe, wynikające z antropogenicznych oddziaływań na klimat. W Arktyce, przybrzeżna granica fiordu jest zwykle zdominowana przez lodowce oraz sezonowy napływ wód słodkich, a jego morska granica jest silnie uzależnione od ciepłych wód oceanicznych. Lepsze zrozumienie wymiany pomiędzy fiordami a oceanem oraz procesów zachodzących w obrębie fiordów ma ogromne znaczenie. Reakcja środowiska fizycznego fiordów na zmienność atmosferyczną, oceaniczną i pokrywy lodowej stanowi klucz do zrozumienia przeszłości oraz do prognozowania przyszłości lodowców wysokich szerokości geograficznych oraz klimatu Arktyki.
        Synteza będzie bazować na projekcie AWAKE oraz łączyć nowe interdyscyplinarne wyniki projektu AWAKE-2, z innymi istniejącymi danymi. W ten sposób powstanie nowa, ulepszona wiedza dotycząca decydujących korelacji pomiędzy atmosferą, hydrosferą i kriosferą.


back