en in English

Plan propagowania projektu

    Podczas trwania projektu AWAKE-2 pragniemy rozpowszechniać wiedzę na temat środowiska morskiego oraz budować wrażliwość społeczną na sprawy zmiany klimatu. Chcielibyśmy, aby nasze społeczeństwo uświadomiło sobie, że wszyscy jesteśmy użytkownikami Arktyki, jako że klimat oraz zasoby morskie dotyczą nas wszystkich. Naszą główną grupą docelową jest młodzież szkół średnich, studenci oraz naukowcy.

Planowane są następujące działania:
 • Strona internetowa w języku angielskim i polskim, prezentująca główne wyniki projektu AWAKE-2 (październik 2013 r.);
 • Aktywność na portalach społecznościowych (podczas trwania całego projektu);
 • Materiały promujące projekt: postery, broszury, artykuły popularno-naukowe, programy telewizyjne i radiowe (podczas trwania całego projektu);
 • Spotkania z przedstawicielami mediów i informacje o ważnych wydarzeniach dotyczących projektu (podczas trwania całego projektu);
 • Organizacja wizyty dziennikarza naukowego w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie podczas kampanii terenowej AWAKE-2 (maj 2014 r.);
 • Prezentacje i wystawy podczas corocznych Sopockich Dni Nauki w Polsce. zorganizowanych i prowadzonych przez IOPAN (co roku w maju);
 • Udział w innych Piknikach Naukowych;
 • Promowanie problemów zmiany klimatu w Arktyce w zakresie ogólnym (podczas trwania całego projektu).

Dla naukowców i innych profesjonalnych użytkowników, będą prowadzone następujące działania:
 • Organizowanie warsztatów i seminariów dla młodych naukowców (co roku w czerwcu);
 • Prezentacje i dyskusje dotyczące wyników projektu podczas warsztatów (maj 2014 r., maj 2015 r., marzec 2016 r.);
 • Publikacje w czasopismach naukowych;
 • Dostarczanie danych do międzynarodowych oceanograficznych, meteorologicznych i glacjologicznych baz danych (co roku w grudniu);
 • Utworzenie otwartej bazy danych z projektu (podczas trwania całego projektu);
 • Rozpowszechnianie projektu wśród krajowych organów ds. środowiska i klimatu oraz organizacji pozarządowych w Polsce i Norwegii, np. Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, krajowe programy klimatyczne, krajowe zespoły polarne, krajowe rady badawcze (podczas trwania całego projektu);
 • Rozpowszechnianie projektu wśród organizacji i programów międzynarodowych: Arctic ROOS, GOOS, ICES, IASC, AC Working Grups (podczas trwania całego projektu).


back