Oceanologia No. 3 (1975)

Zygmunt Kowalik, Sabina Taranowska: Prądy gęstościowe w Bałtyku

Andrzej Wróblewski: Widmowe gęstości długookresowych oscylacji poziomów Morza Bałtyckiego

Zygmunt Kowalik: Zjawiska sejszowe w cieśniníe Swiny łączącej Zatokę Pomorską z Zalewem Szczecińskim

Stanisław Massel: Kinematyczne charakterystyki falowania wiatrowego

Barbara Malewicz, Ryszard Bojanowski, Czesław Popławski: Oznaczenie i charakterystyka produktywności fitoplanktonu wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej

Stanisław Rakusa-Suszczewski: The second exploration of Antarctica by Polish biologists 1971-1972

E. F. K. Zarudzki, R. L. Haedrich: Sword-fish (Xiphias gladius) attacks submarine "ALVIN"

Mieczysław Laska: Problematyka oceanograíiczna Konferencji Amerykańskiej Unii Geofizycznej w San Francisco