Przewody habilitacyjne w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Naukdr Agata Zaborska

 Wniosek
 Komisja habilitacyjna
 Autoreferat
 Recenzja nr 1
 Recenzja nr 2
 Recenzja nr 3
 Uchwała Rady Naukowej

dr Elżbieta Maria Bitner-Gregerson

 Wniosek
 Komisja habilitacyjna
 Autoreferat
 Recenzja nr 1
 Recenzja nr 2
 Recenzja nr 3
 Uchwała Rady Naukowej

dr Lech Kotwicki

 Wniosek
 Komisja habilitacyjna
 Autoreferat
 Recenzja nr 1
 Recenzja nr 2
 Recenzja nr 3
 Uchwała Rady Naukowej

dr Jacek Bełdowski

 Wniosek
 Komisja habilitacyjna
 Autoreferat
 Recenzja nr 1
 Recenzja nr 2
 Recenzja nr 3
 Uchwała Rady Naukowej

dr Józef Wiktor

 Wniosek
 Komisja habilitacyjna
 Autoreferat
 Recenzja nr 1
 Recenzja nr 2
 Recenzja nr 3
 Uchwała Rady Naukowej

dr Monika Kędra

 Wniosek
 Komisja habilitacyjna
 Autoreferat
 Recenzja nr 1
 Recenzja nr 2
 Recenzja nr 3
 Uchwała Rady Naukowej

dr inż. Zbigniew Łubniewski

 Wniosek
 Komisja habilitacyjna
 Autoreferat
 Recenzja nr 1
 Recenzja nr 2
 Recenzja nr 3
 Uchwała Rady Naukowej

dr Mirosław Darecki

 Wniosek
 Komisja habilitacyjna
 Autoreferat
 Recenzja nr 1
 Recenzja nr 2
 Recenzja nr 3
 Uchwała Rady Naukowej

dr Sławomir B. Woźniak

 Wniosek
 Komisja habilitacyjna
 Autoreferat
 Recenzja nr 1
 Recenzja nr 2
 Recenzja nr 3
 Uchwała Rady Naukowej

dr Dariusz Ficek
 Wniosek
 Autoreferat
 Recenzja nr 1
 Recenzja nr 2
 Recenzja nr 3
 Uchwała Rady Naukowej

dr inż Joanna Szlinder-Richert

 Wniosek
 Komisja habilitacyjna
 Autoreferat
 Recenzja nr 1
 Recenzja nr 2
 Recenzja nr 3
 Uchwała Rady Naukowej

dr Alicja Boryło

 Wniosek
 Komisja habilitacyjna
 Autoreferat
 Recenzja nr 1
 Recenzja nr 2
 Recenzja nr 3
 Uchwała Rady Naukowej

dr Mirosława Ostrowska

 Wniosek
 Komisja habilitacyjna
 Autoreferat
 Recenzja nr 1
 Recenzja nr 2
 Recenzja nr 3
 Uchwała Rady Naukowej

dr Marianna Pastuszak

 Wniosek
 Komisja habilitacyjna
 Autoreferat
 Recenzja nr 1
 Recenzja nr 2
 Recenzja nr 3
 Uchwała Rady Naukowej