Zaproszenie na Warsztaty

organizowane przez

Centra Doskonałości BALTDER i CeSSS


pt. „Biotyczne i abiotyczne czynniki kontrolujące strumienie wymiany aerozoli i gazów pomiędzy wodą i powietrzem akwenów zeutrofizowanych”W programie warsztatów, które odbędą się 5 marca br., w Gdyni w budynku BGiO, przy Al. Marszalka Pilsudskiego 46 w sali 208, przewiduje się dwa bloki tematyczne:


1. Rola azotu, fosforu i żelaza w eutrofizacji Morza Bałtyckiego

2. Aerozol w przywodnej warstwie atmosfery i jego rola w zdalnych badaniach morzaPlan warsztatów


9:00- 9:15 Powitanie zaproszonych gości

9:15-10:15 Rola azotu, fosforu i żelaza w eutrofizacji Morza Bałtyckiego

10:15-10:40 Przerwa na kawę

10:40-12:15 Dyskusja panelowa i podsumowanie części pierwszej warsztatów

12:30-13:45 Obiad w restauracji POLONIA

14:00-14:45 Aerozol w przywodnej warstwie atmosfery i jego rola w zdalnych

badaniach morza – część pierwsza prezentacji

14:45-15:00 Przerwa na kawę

15:00-16:00 Aerozol w przywodnej warstwie atmosfery i jego rola w zdalnych

badaniach morza – część druga prezentacji

16:15-18:00 Dyskusja panelowa i podsumowanie części drugiej warsztatów

18:00 Spotkanie towarzyskie


Godziny oraz tematy wystąpień sesji popołudniowej:


14:00-14:15 Związki siarki i azotu w aerozolach jako wyznacznik zmian klimatycznych w skali regionalnej południowego Bałtyku.

Dr A. Nadstazik (UG)

14:15-14:30 Funkcja źródłowa emisji aerozolu z Bałtyku.

Dr T. Petelski (IOPAN)


14:30-14:45 Własności optyczne aerozolu bałtyckiego w oparciu o wyniki pomiarów AERONET

Dr A. Rozwadowska (IOPAN)

14:45-15:00 Przerwa

15:00-15:15 Własności fizyczne aerozolu w strefie brzegowej Południowego Bałtyku.

Dr Tymon Zieliński (IOPAN)

15:15-15:30 Optyczne właściwości aerozoli w aspekcie korekcji atmosferycznej sygnału satelitarnego nad obszarem Bałtyku.

Dr M. Darecki (IOPAN)

15:30-15:45 Wykorzystanie informacji z satelitów meteorologicznych do badania morza.

Dr Izabella Dyras (IMGW, Kraków)

dr Tymon Zieliński     Prof. UG dr hab. Lucyna Falkowska