Jacek Piskozub "Klimat a ocean: wczoraj, dziś i jutro",
kurs wykładów dla doktorantów 10.2016 - 01.2017 r.

Wykłady

Termin egzaminu:

Egzamin można zdawać 7 lutego, oraz (prawie) dowolnego dnia lutego w godzinach 11-14. Prosiłbym o poinformowanie mnie pocztą elektroniczną (<piskozub@iopan.gda.pl>) lub osobiście co najmniej poprzedniego dnia. Proponuję także nie czekać do ostatniego dnia - odwagę pierwszych zdających wezmę pod uwagę przy ocenianiu.

Autor: Jacek Piskozub <piskozub@iopan.gda.pl>,
Ostatnie uaktualnienie: 8 lutego 2017 r.

Valid HTML 4.01!