Nazwa wnioskodawcy: GMINA Smętowo Graniczne     Nr wniosku o dofinansowanie: RPPM.03.02.01-22-0166/15 pn. "Akademia Smętowska"


Akademia Smętowska – "Woda w naszym otoczeniu"

Celem akcji jest przygotowanie atlasu pospolitych zwierząt i roślin występujących na terenie gminy Smętowo. Uczniowie ze szkół podstawowych w gmi­nie, w czasie wycieczek terenowych w czerwcu i wrześ­niu 2017 r., notują zaobserwowane gatunki i miejsca ich występowania. Szczególną uwagę zwracamy na wodę – stawy, strumyki, podmokłe miejsca – bo tam kryje się najwięcej biologicznej różnorodności. Zwierzęta tylko obserwujemy, jeżeli to możliwe chwytamy i oglądamy, nie zabijamy żadnych stworzeń, nie płoszymy i nie drażnimy.
Podział gminy na 11 obszarów, dla 11 wycieczek w maju i czerwcu 2017 i 2018. Każda wycieczka, to podwiezienie dzieci na krawędź wybranego obszaru i odebranie po 2 godzinach z umówionego miejsca. Wycieczka to około 2000 m spaceru z obserwacjami i zbieraniem okazów. Dojazd odbywa się drogami, wycieczka chodzi ścieżkami, unikając dróg samochodowych.

mapa

kontakt: Jan Marcin Węsławski