O projekcie

IDEAL: Zbadanie sezonowej zmienności denitryfikacji i anammox w kolumnie wody morskiej i osadzie Morza Bałtyckiego.

Denitryfikacja i anammox to główne szlaki usuwania azotu (N) w kolumnie wody morskiej i osadach dennych w Morzu Bałtyckim. Oba procesy zależą od dostępności tlenu. Uważa się, że usuwanie azotu w osadzie dennym w wyniku procesu denitryfikacji nie zrównoważy jego dostawy. Sytuacja może się pogorszyć, jeżeli obszary z niskim stężeniem tlenu lub jego brakiem będą się rozszerzać. Nie wiadomo czy wzrost denitryfikacji w kolumnie wody morskiej będzie wystarczająco wysoki, aby zrekompensować zmniejszenie usuwania azotu przez osady. Proces denitryfikacji i anammox, przeprowadzane są przez bakterie i zależą w dużej mierze od substratów tych procesów, takich jak na przykład: stężenia związków azotu i innych związków nieorganicznych, stężenia tlenu czy dostępności materii organicznej. Do tej pory nie zbadano jak sezonowa dostępność substratów obu procesów, właściwości fizykochemiczne wody morskiej oraz sezonowa aktywność bakterii wpływa na oba procesy.

W realizowanym projekcie hipoteza badawcza brzmi: Aktywność mikroorganizmów warunkująca ubytki azotu nieorganicznego zmienia się sezonowo w zależności od czynników środowiskowych.

Rozpoczęcie projektu: 2020-03-31
Czas trwania projektu: 48 miesięcy
Przyznana kwota: 2 431 000 PLN