PROJECT LEADER:
Beata Szymczycha, PhD


E-MAIL:
beat.sz@iopan.pl


PHONE:
+48 (58) 73 11 738
PROJECT  PROMOTER  INSTITUTION:
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, Polska