Nadanie tytułu profesora w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk


dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka

 Uchwała Rady Naukowej w sprawie poparcia wniosku
o nadanie tytułu profesora dr hab. Lidii Dzierzbickiej-Głowackiej


dr hab. Marek Zajączkowski

 Uchwała Rady Naukowej w sprawie poparcia wniosku
o nadanie tytułu profesora dr hab. Markowi Zajączkowskiemu


dr hab. Piotr Kukliński

Uchwała Rady Naukowej w sprawie poparcia wniosku
o nadanie tytułu profesora dr hab. Piotrowi Kuklińskiemu

dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk

 Uchwała Rady Naukowej w sprawie poparcia wniosku
o nadanie tytułu profesora dr hab. Marii Włodarskiej-Kowalczuk