Oceanologia No. 9 (1978)

Jean-Pierre Germain: Teoria płytkiej wody i oceanografia

Christian Le Provost: Zastosowanie modelu fizycznego w dokładnych badaniach pływów w morzu litoralnym

Gabriel Chabert d'Hières, Jean-Louis Suberville: Studia teoretyczne i doświadczalne fal wewnętrznych w ośrodku uwarstwionym, obrotowym

Georges Lespinard: Doniosłe zastosowanie anemometrii laserowej w oceanografii - pomiar prądów

Christian Le Provost, Melio Saenz: Symulowanie numeryczne nieliniowej propagacji fali długiej w kanale o stałej głębokości. Porównanie kilku metod o różnicach skończonych

Clovis Marcou: Uwagi ogólne odnośnie do aspektu doświadczalnego badań propagacji fali poprzez przeszkody - przypadek szczególny - przesłony

Barbara Boczar-Karakiewicz: Wzajemne oddziaływanie płytwowodnych fal powierzchniowych i odkształcalnego dna

Ryszard Zeidler: Widmo turbulencji morskiej

Gabriel Chabert d'Hières: Kilka problemów stwierdzonych w badaniach chłodzenia siłowni jądrowych, zlokalizowanych nad brzegiem morza pływowego

Stefan Bednarczyk: Propagacja fal translacyjnych w kanałach otwartych elektrowni akumulacyjnych

Józef Geringer: Badania wpływu stanu morza na przejście fali powodziowej w rzece

Jerzy Onoszko, Albert Mikoteit, Maria Wiejacha: Charakterystyki statystyczne falowania wiatrowego, określone na podstawie zdjęć lotniczych

Andrzej Jankowski, Zygmunt Kowalik: Cyrkulacja wiatrowa w morzu Bałtyckim (w basenie jednorodnym)

Czesław Druet, Stanisław Massel: Statystyczne i widmowe charakterystyki falowania wiatrowego w strefie brzegowej

Zygmunt Kowalik, Antoni Staśkiewicz: Wymiana wód pomiędzy Bałtykiem a Morzem Północnym na podstawie barotropowego modelu