Oceanologia No. 8 (1978)

Stanisław Musielak: Procesy litodynamiczne w strefie przyboju

Borys A. Szulak: Z badań nad oddziaływaniem fal na płaski brzeg akumulacyjny

Borys A. Szulak: Ocena parametrów napływu fali na skłon brzegowy po jej załamaniu

Czesław Garbalewski, Henryka Berek: Mechanizmy przenoszenia domieszek aerozolowych do morza via atmosfera na przykładzie Bałtyku

Nguyen Bich Hung: Two-dimensional numerical model for tidal motion in the sea

Nguyen Bich Hung: Dwuwymiarowy model numeryczny dla ruchów pływowych w morzu - streszczenie