Oceanologia No. 7 (1977)

Zygmunt Kowalik, Nguyen Bich Hung: On a system of hydrodynamic equations for certain oceanographical problems in the region of the Earth's Pole and the stability of its solution

Barbara Boczar-Karakiewicz: Transformacja falowania wiatrowego i proces kształtowania rew w przybrzeżnej strefie przyboju

Andrzej Wróblewski: Computation of daily mean levels of the Baltic in the Gulf of Gdańsk by means of weighting functions

Czesław Garbalewski, Henryka Berek: O możliwości wykorzystania stężeń jąder soli morskich w atmosferze przy wyznaczaniu parametru szorstkości powierzchni morza

Czesław Garbalewski_Henryka Berek, Anna Brzezińska, Anna Trzosińska, Danuta Wielbińska: A study of turbulent flux of airborne particulate mercury passing from the atmosphere into the sea

Ryszard Bojanowski, Janusz Pempkowiak: Akumulacja 90Sr, l37Cs, l06Ru, l44Ce, 239,240Pu w roślinach wodnych południowego Bałtyku

Ryszard Bojanowski, Janusz Pempkowiak, Gotfryd Kupryszewski: Humic substances in the Baltic sediments

Tadeusz Januszkiewicz, Nadzieja Szarejko, Bogdan Zygowski: Z badań nad spływem biogenów Wisłą do Morza Bałtyckiego