Oceanologia No. 6 (1976)

Ryszard Zeidler, Stanisław Massel: The estimation and accuracy of characteristics of random processes

Barbara Malewícz: The effect of the chemical structure of polyene macrolides on the permeability of the Chlorella vulgaris plasma membrane

Andrzej Wróblewski: Prawdopodobieństwo maksymalnych rocznych poziomów Morza Bałtyckiego w Nowym Porcie, Kołobrzegu i Świnoujściu