Oceanologia No. 4 (1975)

Zygmunt Kowalik: Metody prognozowania zmian poziomu morza oraz prądów wywołanych wiatrem

Czesław Garbalewski: O wpływie procesów współoddziaływania atmosfery i morza na dyfuzję i usuwanie aerozolu w warstwie przywodnej

Halina Masicka: Stratyfikacja warstwowa l0-metrowego rdzenia z dna Głębi Gdańskiej

Stanisław Musielak, Borys A. Szulak, Wieczysław S. Tabaczkow: Z badań nad mechanizmem powstawania akumulacyjnego brzegu morskiego