Oceanologia No. 11 (1979)

Stanisław Hueckel: Profesor Kazimierz Łomniewski - wspomnienie

Zygmunt Catewicz, Zygmunt Kowalik: Analiza widmowa wektorowych wielkości prądów morskich metodą składowych rotacyjnych (MSR) na przykładzie Bałtyku

Andrzej Jankowski: Wpływ tarcia przy dnie na strukturę cyrkulacji wiatrowej

Zygmunt Klusek: Zależność pomiędzy widmem szumów w morzu a widmem źródeł na powierzchni

Małgorzata Brzozowska, Barbara Januszewska: Straty energii akustycznej przy odbiciu od wybranych rodzajów dna południowego Bałtyku

Czesław Garbalewski, Henryk Berek, Aleksandra Fołdzińska: Metoda badań dynamiki udziału metali W aerozolowej składowej wymianie masy między morzem a atmosferą na Bałtyku

Anna Brzezińska, Teresa Bogacka, Regina Taylor, Anna Trzosińska: Spływ związków rtęci z wodami Wisły

Barbara Malewicz, Teresa Kentzer, Alicja Kosakowska, Danuta Gędzierowska: Wpływ kwasu giberelowego na pobieranie żelaza przez fitoplankton Bałtyku

Krzysztof Korzeniewski, Janina Korzeniewska: Badania stref zanieczyszczenia ściekowego przybrzeżnej wody morskiej za pomocą wskaźników chemicznych i bakteriologicznych

Regina Taylor, Teresa Bogacka: Transport pestycydów wodami Wisły do morza113-128

Jan Hupka, Stanisław Mydlarczyk: Zastosowanie odpadowych włókien z tworzyw sztucznych do usuwania rozlewów olejowych z powierzchni wód