Bałtyckie pływaki

Trasa bałtyckiego pływaka zwodowanego w marcu 2017

argo17


Wykres temperatury na poziomie parkowania bałtyckiego pływaka

argo17


Diagram TS oraz profile zasolenia i temperatury w warstwie powierzchniowej morza otrzymane z pływaka bałtyckiego

argo17


Trasa bałtyckiego pływaka (WMO 6902036) zwodowanego w listopadzie 2016

argo16


Wykres temperatury na poziomie parkowania bałtyckiego pływaka (WMO 6902036)

argo16


Diagram TS oraz profile zasolenia i temperatury w warstwie powierzchniowej morza otrzymane z pływaka bałtyckiego (WMO 6902036)

argo16


back