Bałtyckie pływaki

Trasa bałtyckiego pływaka (WMO 3902100) zwodowanego w marcu 2017

argo17


Wykres temperatury na poziomie parkowania bałtyckiego pływaka (WMO 3902100)

argo17


Diagram TS oraz profile zasolenia i temperatury w warstwie powierzchniowej morza otrzymane z pływaka bałtyckiego (WMO 3902100

argo17


Trasa bałtyckiego pływaka (WMO 6902036) zwodowanego w listopadzie 2016

argo16


Wykres temperatury na poziomie parkowania bałtyckiego pływaka (WMO 6902036)

argo16


Diagram TS oraz profile zasolenia i temperatury w warstwie powierzchniowej morza otrzymane z pływaka bałtyckiego (WMO 6902036)

argo16


back