Projekty

Bieżące projekty międzynarodowe:
  • New operational steps towards an alliance of European research fleets - EUROFLEETS2,
  • Cost-Effective Sensors, Interoperable With International Existing Ocean Observing Systems, To Meet EU Policies Requirements - COMMON SENSE
  • Marine Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities - „MARINA”
  • Optimalization of mussel mitigation cultures for fish feed in the Baltic Sea - OptiMus
  • OVL Ocean Virtual Laboratory SEOM "SEOM - SY - 4Sci Synergy ", Theme 3

Inne bieżące projekty:
  • Internet na Bałtyku - realizacja wielosystemowej, samoorganizującej się szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu dla zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi poprzez rozwój usług e-nawigacjią (netBaltic)


back