The Staff of Marine Biochemistry Laboratory

Alicja_Kosakowska Alicja Kosakowska, Prof.
head of the laboratory
e-mail: akosak@iopan.pl
 Patrycja Owczarczyk Patrycja Kwiecień, Eng. MSc.
e-mail: powczarczyk@iopan.pl
Lilianna Sharma Lilianna Sharma, inż mgr
e-mail: Isharma@iopan.pl
Marta Cegłowska Marta Cegłowska, MSc.
(Ph.D. student)
e-mail: mceglowska@iopan.pl


back