POLYCHAETA
Chrimia biceps
photo: Honorata Kaczmarek (IO PAS)