Projekt „Ukryta Woda” (kwiecień 2014 – do marca 2015)

Cel projektu

logo

logo projektu
  Celem projektu jest przeprowadzenie akcji typu „nauka obywatelska” skierowanej na zdobycie informacji oraz uświadomienie społeczeństwu znaczenia wody, której na co dzień nie widzimy. Chodzi o wodę w glebie, podmokłych miejscach w lesie, rowach melioracyjnych, małych potokach i kałużach – tych miejscach zwykle pomijanych w opisach naukowych i uwadze społecznej.

Akcja przeprowadzona zostanie przez pięć wybranych szkół z rejonu Trójmiasta (od podstawówki do liceum) i będzie realizowana poprzez pięć specjalistycznych projektów. Każda szkoła dostanie do realizacji jeden projekt, a krótkie szkolenie oraz zestawy do badań pozwolą na przeprowadzenie pilotażowch badań. Wyniki będą udostępnione w internecie, skomentowane przez specjalistów. Po wyciągnięciu wniosków, odnośnie realizacji projektu, będzie można rozszerzyć go na cały obszar Polski i dalej UE.

Zasadą naczelną projektu jest możliwość wykonania badań nawet przez słabo wyposażoną szkołę przy pomocy prostego sprzętu. Wszystkie wyniki są upublicznione w sieci i każdy wykonawca jest wymieniony w bazie danych projektu.

Partnerzy/wykonawcy

Dzika Polska
Dorota Adamkiewicz - autorka, reżyser
 Dzika Polska
Joanna Łęska - autorka, reżyser
Instytut Oceanologii PAN
Jan Marcin Węsławski - biolog morski, opiekun projektu nr 3.
 Instytut Oceanologii PAN
Joanna Piwowarczyk - ekonomia środowiska naturalnego, opiekun projektu nr 5.
Instytut Oceanologii PAN
Lech Kotwicki - biolog morski, opiekun projektu nr 1.
 Instytut Oceanologii PAN
Joanna Przytarska - biolog morski, opiekun projektu nr 2.
Gdański Uniwersytet Medyczny,
Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu

dr n. med. Maria Bartoszewicz – oceanograf, opiekun projektu nr 4.
MB  

 


Szkoły

Studenckie Koło Naukowe Ocanografów; Uniwersytet Gdański; Oceanografia
opiekun Lech Kotwicki
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku
opiekun Lech Kotwicki
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
opiekun Magdalena Kornysik
Gdyńskie Liceum Autorskie
opiekun Marcin Gwiazda
MG
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni
opiekun Marcin Jank
MJ Szkoła Podstawowa nr 9 w Sopocie
opiekun Małgorzata Sokołowska
Podstawowa Szkoła Społeczna Niedźwiednik w Gdańsku
opiekun Katarzyna Incewicz
KI
back   home