SEMINARIA

Zakładu Dynamiki Morza

Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

w roku akademickim 2005/2006

Seminaria odbywają się we wtorki o godz. 11oo
w sali seminaryjnej Instytutu przy ul. Powstańców Warszawy 55 w Sopocie>


Data

Autor

Tytuł wystąpienia

23.11.05

(wyjątkowo środa)

Marcin Paszkuta

Zjawiska transportu sprzężonego w ośrodkach porowatych.

29.11.05

Zygmunt Kowalik

Tsunami w Oceanie Indyjskim 26.12.2004

06.12.05

Jacek Piskozub

Wielki wybuch, ciemna materia a optyka morza: jak oceanografia może wspomóc kosmologię i fizykę cząstek elementarnych (powtórzenie wykładu habilitacyjnego)

13.12.05

Vo Luong Hong Phuoc,

Stanisław Massel

Comparison of numerical calculations and experimental data of wave motion in mangrove forest, South Vietnam

20.12.05

Tomasz Petelski

Emisja aerozolu morskiego

10.01.06

Till Kuhlbrodt

Does deep water formation drive the meridional overturning circulation in the Atlantic?

17.01.06

Waldemar Walczowski

Program ASOF-N. 3 lata badań z pokładu R.V. "Oceania"

24.01.06

Jan Piechura

DAMOCLES, udział IOPAN

07.02.06

Violetta Drozdowska

Badanie zmienności widm fluorescencyjnych powierzchniowych wód morskich metodą lidarowa

14.02.06

Andrzej Jankowski

Wymiana wód wgłębnych pomiędzy basenami Bałtyku Południowego - w świetle wyników eksperymentów numerycznych z wykorzystaniem modelu POM

21.02.06

Tymon Zieliński

Najnowsze trendy w badaniach aerozolu

28.02.06

Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Czesław Druet

Wpływ procesów turbulentnego mieszania mas wodnych na relacje miedzy planktonowym pokarmem a żerującym na nim drapieżnikiem

14.03.06

Paweł Schlichtholz

Zmienność temperatury w Prądzie Zachodniospitsbergeńskim a oscylacja Północnoatlantycka: lata 1991-2003

21.03.06

Robert Osiński

Średnia cyrkulacja i transport w Morzu Bałtyckim

28.03.06

Paweł Cześnik

Metoda MAC

09.05.06

Stanisław Massel

Lokalna analiza spektralna niestacjonarnych losowych szeregów czasowych

30.05.06
g. 12:00

Zbigniew Sorbjan
Marquette University
(Wisconsin, USA)

Modelowanie turbulencji w granicznej warstwie atmosfery przy pomocy techniki LES (large-eddy simulations)