SEMINARIA

Zakładu Dynamiki Morza

Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

w roku akademickim 2004/2005


Seminaria odbywają się w środy o godz. 10oo
w sali seminaryjnej Instytutu
przy ul. Powstańców Warszawy 55 w Sopocie


Data

Autor

Tytuł wystąpienia

05.01.05

Jan Piechura

Prąd Zachodniospitsbergeński, dotychczasowe wyniki i co dalej?

12.01.05

Waldemar Walczowski

Program JAMSTEC. Rejs CCGS Louis S. St-Laurent, na Morze Beauforta, sierpień-wrzesień 2004

19.01.05

Jan Piechura

Wlewy w okresie 2002-2004

26.01.05

Piotr Wieczorek

Pomiar falowania przy użyciu ADCP

16.02.05

Andrzej Jankowski

Asymilacja poziomu morza z wybranych stacji brzegowych w Bałtyku Południowo-Wschodnim - wyniki eksperymentów numerycznych

23.02.05

Tymon Zieliński

Badania aerozolu w Arktyce – program ASTAR

02.03.05

Paweł Schlichtholz

Czy temperatura Wody Atlantyckiej w Prądzie Zachodniospitsbergeńskim w latach 1990-tych była przewidywalna?

09.03.05

Violetta Drozdowska

Analizy widm fluorescencyjnych wód morskich – podział na typy wód

Robert Osiński

Zintegrowany model ocean-lód dla Morza Bałtyckiego cd.

16.03.05

Ilona Goszczko

Charakterystyka Wód Arktycznych w rejonie Prądu Zachodniospitsbergeńskiego

23.03.05

Stanisław R. Massel

Anna Przyborska

Michał Przyborski

Zastosowanie teorii ośrodków wielofazowych Biota do predykcji zanikania ciśnień porowych w plaży

06.04.05

Tomasz Petelski

Emisja aerozolu morskiego

Jacek Piskozub

Stan badań nad funkcją produkcji aerozolu morskiego – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy ?

27.04.05

Vo Luong Hong Phuoc

Stanisław R. Massel

Numerical calculations and field measurements of wave motion in mongrove forest in South Vietnam

4.05.05

Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Czesław Druet

Encounter rate in plankton