Informujemy, że w dniach 26 -29 czerwca 2006 r w ramach obchodów „Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006” odbędzie się Niemiecko-Polski Spotkanie Naukowe pt.

Air-Sea Interaction Processes

 

Rok Polsko – Niemiecki to szereg imprez, spotkań, wydarzeń o różnym charakterze w Polsce i w Niemczech od maja 2005 do maja 2006 roku, które mają zbliżyć sąsiadów z dwóch brzegów Odry, dać nowe impulsy do współpracy i wzmocnić kontakty, które już istnieją. Początek Roku przypada w sześćdziesiątą rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej, w piętnastolecie polsko – niemieckich umów o sąsiedztwie oraz w pierwszą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w pełni popiera tę inicjatywę w ramach której zostały zaplanowane liczne przedsięwzięcia promujące kontakty naukowe pomiędzy Polską i Niemcami.

 

Organizatorzy:

 

Uczestnikami ze strony niemieckiej są :

Uczestnikami ze strony polskiej są :

 

Dodatkowo uczestnicy spotkania zapraszają do wygłoszenia referatu prof. Y.Krawcowa

Koszty pobytu prof. Krawcowa w Ośrodku zostaną pokryte przez organizatorów Spotkania.

 

Głównym Sponsorem Spotkania jest strona Niemiecka, która pokrywa koszty przyjazdu naukowców niemieckich do Polski i częściowo koszty organizacji spotkania.

 

Miejsce spotkania:  Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Starbieninie

Wyjazd autokaru z IO PAN w Sopocie o godz. 13.15 w dniu 26 czerwca 2006, powrót w godzinach przedpołudniowych 29.06.06

Program konferencji

 

I – day 9.00

Short invitation


Session 1: Processes in the water phase in relationship to the air/sea interface

1. B. Schneider, Baltic Sea Research Institute, Warnemuende: “Determination of gas exchange transfer velocities by CO2/O2 mass balances” (30 min)


2. R. Ludwig, Institute for Physical Chemistry, University of Rostock: “Molecular dynamics simulations as a tool to study bulk water, water-liquid and water-air interfaces” (20 min)

3. J. Holzmann, Institute for Physical Chemistry, University of Rostock: “Effects of pressure and salt on the structure and dynamics of water” (20 min)
4. Z.Klusek, A. Lisimenka, ”Acoustical noise vs. wave energy dissipation” (20 min)


Session 2: Physical and chemical characterization of the air/sea interface

1. C. Zülicke, Institute for Atmospheric Physics, Kuehlungsborn: „ A micro-physical model for the air/sea gas exchange“ (30 min)

2. K. Nagel, Baltic Sea Research Institute, Warnemuende: “Sampling of surface films - a 'simple' task?” (30 min)

3. J. Beldowski, Baltic Sea Research Institute, Warnemuende: “The effect of organic films on gas exchange – first results of laboratory studies (10 min)

4. S.J. Pogorzelski, A.Z. Mazurek,-„Structure quantification of surfactant films on natural waters using physical attributes. Baltic sea, inland and atmospheric water studies.” (30 min)

5. Yu. Kravtsov, K.D. Sabinin, Z. Klusek: “Steep and breaking waves of decimeter range ("mesowaves): radar, optical, airborne and spaceborne observations and foreseen hydrodynamical subsequences” (30 min)

II day 9.00


6. D. Schulz-Bull, Baltic Sea Research Institute, Warnemuende: “Organic surface films: Sink or Source for volatile halogenated hydrocarbons” (20 min)

7. L. Falkowska, A. Lewandowska - On some consequences of organic matter transformations in the sea surface microlayer (30 min)


Session 3: Importance of the air/sea interface for the composition of the marine boundary layer

1. T. Zielinski, T. Petelski, J. Piskozub, V. Drozdowska, M. Irczuk, L. Stojek "Studies of aerosol physical properties in the marine boundary layer” (30 min)


2. J. Piskozub, T. Petelski "Aerosol source function in the open sea measured using a vertical concentration gradient method" (30 min)


3. Z. Klusek, J.Jakacki “Air bubbles in the Baltic Sea; their interactions with and influence on diverse processes near the
air-sea boundary”.
(30 min)