11.1 REFERENCES - THESIS - Kongsfjorden & Hornsund

 

Doctoral and Master Thesis

Breivik, M. 1991: Thesis, Norwegian Agricultural College, As, Norway. (In Norwegian).

Brychczyńska M 2004 Makrozoobentos plaż kamienisto- żwirowo- piaszczystych fiordu Hornsund, Svalbard. Wydział BGiO UG - IOPAN, Sopot, promotor Jan Marcin Węsławski, 69pp

Jakubowska M 2004 Wybrane aspekty sedymentacji glacjalno- morskiej w toni wodnej na przedpolu lodowców Kongsbreen, Hansbreen i Storbreen (Spitsbergen). Wydział BGiO UG - IOPAN, Sopot, promotor Marek Zajączkowski, 60pp

Kruk W 2004 Meiofauna płytkiego litoralu Morza Północnego. Wydział Chemii UG - IOPAN, Sopot, promotor Jan Marcin Węsławski, 46pp

Małuj K 2004 Wczesne formy diagenezy w osadach dennych fiordu Kongsfjorden, Spitsbergen Zachodni. Wydział BGiO UG - IOPAN, Sopot, promotor Marek Zajączkowski, 52pp

Weydmann A 2004 Występowanie gatunków z rodzaju Calanus w wodach Spitsbergenu. Wydział BGiO UG - IOPAN, Sopot, promotor Jan Marcin Węsławski, 69pp

Wlodarska-Kowalczuk, M. 2001. Macrobenthos along a glacier-induced disturbance gradient in an Arctic fiord (Kongsfjorden, Spitsbergen). Doctoral Thesis, University of Gdansk. 95 pp. (in Polish)

Wojciechowska J 2004 Porównanie zespołów meiofauny dwóch plaż piaszczystych w rejonie Svalbardu. Wydział Chemii UG - IOPAN, Sopot, promotor Jan Marcin Węsławski, 59pp

Wojciechowska K 2004 Fitoplankton letni fjordów Zachodniego Spitsbergenu. Wydział BGiO UG - IOPAN, Sopot, promotor Jan Marcin Węsławski, 69pp