Dla żeglarzy i podróżników

Cel projektu

  Naukowcy-amatorzy - entuzjaści podróży i sportowcy często pływają w takie miejsca, gdzie dotarło niewielu naukowców. Jeżeli potrafią uważnie obserwować przyrodę wokół siebie i zebrać proste próbki, wykonać zdjęcia, a co najważniejsze zanotować czas i pozycję geograficzną każdej obserwacji - mogą istotnie przyczynić się do zrozumienia zmian zachodzących w środowisku.

back   home