in English

Projekt ufundowany przez Norweski Mechanizm Finansowy w 2013 nr DZP/POL-NOR/1876/2013; 6.08.2013, RIS 6783

Projekt ma ocenić znaczenie zatok lodowcowych jako obszarów żerowiskowych dla wybranych dra­pieżników oraz jako siedlisk dla zimnowodnej fauny. Ta ocena będzie przygotowana na podstawie analiz danych archiwalnych i nowych danych zebranych w czasie projektu. Scenariusze rozwoju tego ekosystemu w przyszłości w związku z przewidywanym wycofywaniem się lodowców i zastępowaniem ich przez ujścia rzek lodowcowych i równie pływowe.


foto
fot. J. M. Węsławski
foto
fot. Ch. Lydersen
foto
fot. Ch. Lydersen
foto
fot. Ch. Lydersen


back