IOPAN fb stn  
Konferencja Młodzieżowa 2020, pt. „Dokąd zmierza świat”

W wyniku światowej epidemii koronawirusa postanowiliśmy oficjalnie ogłosić, że Otwarte Dni Nauki zostały przełożone na jesień. To nasza odpowiedzialność i obowiązek by zapewnić kontynuację tych działań pomimo obecnej, ekstremalnej sytuacji. Będziemy monitorować okoliczności i podamy nowe daty najszybciej jak to będzie możliwe Chcielibyśmy osobiście podziękować za wyrozumiałość w obliczu tej trudnej sytuacji. Proszę śledzić stronę ze względu na aktualizacje w harmonogramie wydarzeń!
Do zobaczenia w Sopocie!

Uczestniczki i uczestnicy warsztatów edukacyjnych pt. "Ocean zmian", które odbyły się w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk będą prezentować swoje projekty powarsztatowe podczas Konferencji Młodzieżowej 2020 pt. "Dokąd Zmierza Świat?".

Hasło przyświecające prezentacjom to "Ocean zmian", w kontekście ogólnej myśli przewodniej konferencji Dokąd Zmierza Świat. Jesteśmy otwarci na propozycje uczestniczek i uczestników i dowolne formy prezentacji: prezentacja multimedialna, poster, przedstawienie, makiety itp.. Projekty uczestniczek i uczestników, będą oceniane przez Komitet Naukowy, a całość wydarzenia ma charakter ogólnej dyskusji po każdym wystąpieniu. Te mini wykłady uczestniczek i uczestników poprzedzone zostaną wystąpieniem zaproszonego gościa, cenionego naukowca. Dzień kończy się ogłoszeniem wyników za najlepsze prezentacje i uhonorowaniem zwycięzców nagrodami.

Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji Młodzieżowej pt. "Dokąd zmierza świat" przewidujemy nagrody rzeczowe.

Kryteria oceny komisji ds. nagród są następujące:
  • Nowatorskie ujęcie tematu.
  • Zawartość merytoryczna.
  • Forma prezentacji.
  • Prezentacja tematu i umiejętność przekazu swoich tez.
Przewidujemy max 7 min. na prezentację.

Agenda

Ważne daty:
Przesłanie formularza zgłoszeniowego do 27 kwietnia 2020
Informacja o przyjęciu do 29 kwietnia 2020
Konferencja Młodzieżowa pt. „Dokąd zmierza świat” 28 kwietnia 2020.

Nowe daty podamy tak szybko jak to będzie możliwe


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się pierwszeństwo zgłoszeń.

Komitet Naukowy:
Klaudia Gregorczyk, IO PAN
Tomasz Kijewski, IO PAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Barbara Oleszczuk, IO PAN
Dominika Wojcieszek, Akwarium Gdyńskie

Komitet Organizacyjny:
Klaudia Gregorczyk, IO PAN
Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Barbara Oleszczuk, IO PAN
Dominika Wojcieszek, Akwarium Gdyńskie

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać drogą mailową pod adres: worldcafesopot@gmail.com, w tytule: Dokąd zmierza świat

Aktualne informacje dostępne są na stronach:
https://www.iopan.pl/odn2020/km/
http://todaywehave.com/Konferencja_Mlodziezowa_Dokad_zmierza_swiat/
http://stn.edu.pl/km2020/