RADA REDAKCYJNA 2014-2017  REDAKTOR NACZELNY
  Janusz Pempkowiak

 REDAKTORZY TEMATYCZNI
Alicja Kosakowska,
Stanisław Massel,
Jan Marcin Węsławski,
Marek Zajączkowski,
Tymon Zieliński
 RADA REDAKCYJNA
Jerzy Dera (Sopot), Howard R. Gordon (Miami), Genrik S. Karabashev (Moscow), Zygmunt Kowalik (Fairbanks), Matti Leppäranta (Helsinki), Gennady G. Matishov (Murmansk), Sergej Olenin (Klaipeda), Anders Omstedt (Gothenburg), Marcin Pliński (Gdynia), Xosé Antón Álvarez Salgado (Vigo), Tarmo Soomere (Tallinn), Hans von Storch (Geestacht), Dariusz Stramski (La Jolla), Jürgen Sündermann (Hamburg), Piotr Szefer (Gdańsk), Antoni Śliwiński (Gdańsk), David Turner (Gothenburg),  Bogdan Woźniak   (Sopot), J. Ronald V. Zaneveld (Philomath)


Up to powrót na stronę Redakcji