Oceanologia No. 5 (1976)

Ryszard Zeídler: Hydromechanics of the waste- and heated-water discharge to the marine environment, and related problems

Czesław Druet, Peter Hupfer, Oleg Kuźniecow: Osobliwoścí procesów wzajemnego oddziaływania morza i atmosfedy w strefie przybrzeżnej. Uogólnienia wyników eksperymentu EKAM l973