Prace opublikowane w OCEANOLOGII w latach 2016 oraz 2017,
których cytowanie w publikacjach naukowych w roku 2017 i 2018 wpłynie na IF (impact factor).

2018, Oceanologia No. 60 (1)

2017, Oceanologia No. 59 (4)

2017, Oceanologia No. 59 (3)

2017, Oceanologia No. 59 (2)

2017, Oceanologia No. 59 (1)

2016, Oceanologia No. 58 (4)

2016, Oceanologia No. 58 (3)

2016, Oceanologia No. 58 (2)

2016, Oceanologia No. 58 (1)