Oceanologia No. 12 (1980)

Jerzy Dera: Oceanograficzne rozpoznanie fiordu Ezcurra podczas II Wyprawy Antarktycznej PAN

Czesław Garbalewski: Wahania stopnia zapylenia atmosfery nad środkowym Atlantykiem i przenoszenie pyłów z Sahary

Anna Brzezińska, Czesław Garbalewski: Atmosfera jako źródło dopływu metali śladowyeh do Basenu Gdańskiego

Andrzej Jankowski, Sabina Taranowska: Zastosowanie metody parametryzacji rozkładów pionowych temperatury i zasolenia do opracowania pola gęstości wody morskiej

Janusz Pempkowiak, Gotfryd Kupryszewski: Określenie ilości i jakości substancji humusowych wprowadzanych do Morza Bałtyckiego z wodami Wisły

Jolanta Koszteyn: Badania nad możliwością stosowania pewnej dodatkowej cechy w identyfikacji Sagitta enflata (Grassi)

Liliana Klekot: Zatoka Pucka osobliwością hydrologiczną Bałtyku

Liliana Klekot: Ilościowe badania łąk podwodnych Zatoki Puckiej