Oceanologia No. 10 (1978)

Jerzy Dera, Ludwik Gohs, Bogdan Woźniak: Badania doświadczalne elementów składowych procesu osłabiania światła w wodach Zatoki Gdańskiej

Jerzy Dera, Jerzy Olszewski: Eksperymentalne badania krótkookresowych fluktuacji i oświetlenia pod sfalowaną powierzchnią morza