MARINE GEOLOGY SECTION POLISH SCOR AT TERM 2016-2020

Members

 1. Assoc. Prof. Małgorzata WitakChairlady of Marine Geology Section
  University of Gdańsk, Faculty of Oceanography and Geography
  tel. (+ 48 58) 523-68-19
  ocemaw@ug.edu.pl

 2. Dr Regina Kramarska
  Polish Geological Institute - National Research Institute, Branch of Marine Geology
  ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
  rkra@pgi.gov.pl

 3. Prof. Stanisław Musielak
  Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu
  ul. A. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin
  muss@univ.szczecin.pl

 4. Prof. Szymon Uścinowicz
  Polish Geological Institute - National Research Institute, Branch of Marine Geology
  ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
  szymon.uscinowicz@pgi.gov.pl

 5. Prof. Andrzej Witkowski, Corresponding Member of PAN
  Faculty of Earth Sciences, University of Szczecin
  ul. A. Mickiewicza 18,16 70-383 Szczecin
  witkowsk@univ.szczecin.pl