W chwili obecnej pracujemy nad projektami:

SatBałtyk - Satelitarna kontrola środowiska Morza Bałtyckiego (A large national project, 2010 - 2015)


Investigation and modeling of marine ecosystems supplied with energy by photosynthesis (Statutory IO PAS Project (2010)


Zastosowanie metod fluorescencji do badań fitocenozy morskiej (projekt habilitacyjny, 2007 - 2010).


Wpływ składników wód naturalnych na absorpcję światła w Bałtyku i jeziorach Pomorza (projekt promotorski, 2009 – 2014)


Półempiryczny model reflektancji zdalnej wybranych akwenów Bałtyku Południowego oraz Pojezierza Pomorskiego (projekt promotorski, 2009 – 2014)


Optyczne właściwości aerozoli atmosferycznych w rejonie Bałtyku (projekt promotorski, 2009 – 2011)