Słowa kluczowe naszych badań:

 • Podwodne pole światła
 • Absorpcja światła przez pigmenty
 • Model światło - fotosynteza
 • Kwantowa wydajność fotosyntezy
 • Kolor morza
 • Monitoring ekosystemu morskiego
 • Fluorescencja chlorofilu
 • System teledetekcji Bałtyku
 • Algorytmy dla teledetekcji
 • Temperatura
 • Pigmenty
 • Produkcja pierwotna
 • Morze Bałtyckie