Aparatura pomiarowa

Fluorymetr - FluoroProbe bbe Moldaenke

 

Chromatograf cieczowy HPLC, Agilent HP1200 z detektorem absorbancji 'dad' i fluorescencji

Licznik Coultera - Multisizer 4

Spektrofotometr UNICAM

Ponadto wykorzystujemy wiele urządzeń optycznych znajdujących się na pokładzie statku OCEANIA